Съветът на ЕС одобри въвеждането на Истанбулската конвенция

Съветът на ЕС одобри въвеждането Истанбулската конвенция.

Решението в Съвета на ЕС е прието с квалифицирано мнозинство. За постигането на такова мнозинство е нужна подкрепата на поне 15 от 27 страни (55 на сто), които представляват поне 65 на сто от населението в ЕС.

01/06/23

Конвенцията предвижда събиране на данни и повишаване на осведомеността за прояви на насилие над жени и момичета, както и обявяването за престъпление на различни подобни прояви.

Присъединяването на ЕС към конвенцията е част от усилията за постигане на равенство между жените и мъжете, се посочва в съобщението. Насилието срещу жени е не само престъпление, а и крайна форма на дискриминация, вкоренена в неравенството между половете. Насилието срещу жените допринася за поддържането и увеличаването на тези неравенства, допълва Съветът на ЕС.

Конвенцията е първото международно средство, насочено към премахване на насилието срещу жени, включително момичета под 18-годишна възраст. Това насилие е едно от най-честите нарушения на човешките права по света. Всяка трета жена е била жертва на физическо или сексуално насилие, извършено предимно от интимни партньори, се отбелязва в съобщението.

Истанбулската конвенция влезе в сила през април 2014 г. и беше подписана от ЕС на 13 юни 2017 година. Съветът на ЕС и Европейският парламент са в процес на приемане на европейско законодателство за борба с насилието срещу жени и домашното насилие. Предвижда се в ЕС да бъдат обявени за престъпление споделянето на интимни изображения без съгласие, гениталното осакатяване на жени и тормозът онлайн, се допълва в съобщението.

Европейският парламент гласува през май решение, с което даде съгласие Съветът на ЕС да приключи процеса по ратификация на Истанбулската конвенция. Препоръката бе одобрена с две отделни гласувания с огромно мнозинство - над 450 гласа от около 600 участвали евродепутати. От всички български евродепутати единствен представителят на ВМРО Ангел Джамбазки гласува срещу решението.

Към септември 2022 г. конвенцията е подписана от всички държави в ЕС и е ратифицирана от 21 от тях. Само България, Латвия, Литва, Словакия, Унгария и Чехия все още не са ратифицирали конвенцията, се посочва в текста. Извън ЕС Великобритания, Молдова и Украйна - в разгара на бушуващата война - ратифицираха конвенцията през 2022 г., а Турция е единствената държава, която се е оттеглила от конвенцията.

Становището на Съда на ЕС от 6 октомври 2021 г. потвърди, че ЕС може да ратифицира конвенцията, дори без съгласието на всички държави от ЕС. Затова Съветът на ЕС поиска и получи съгласието на ЕП, за да приключи процеса.

Присъединяването на ЕС към Истанбулската конвенция не освобождава държавите от Общността от задължението да я ратифицират сами. Мнозинството в ЕП призова България, Латвия, Литва, Словакия, Унгария и Чехия да ратифицират конвенцията незабавно.

Не е ясно дали държавите, които не са ратифицирали конвенцията, ще бъдат длъжни да я прилагат след приемането на решение на равнище ЕС.

Източник: https://dnes.dir.bg/