Регионална конференция на високо равнище „Силата на избора: осъзнаването на телесна автономния за жени и момичета “(THE POWER OF CHOICE: REALIZING BODILY AUTONOMY FOR WOMEN AND GIRLS), организирана от UNFPA в гр. Скопие под егидата на първата дама на Р Се

#powerofchioce #womensrights

Представител на Фондация БЦДИ взе участие в регионалната конференция „Силата на избора: осъзнаването на телесна автономния за жени и момичета“, в гр. Скопие, 5 октомври 2023 г., организирана от Фонда на ООН за населението под патронажа на първата дама на Р Северна Македония проф. Елизабета Георгиевска.

11/10/23

Форумът се обедини под надслова: телесната автономия на жените и момичетата е ключът към тяхното овластяване, жените трябва да бъдат овластени да реализират своя потенциал в интегрирани и развити общества.

Телесната автономия е основно право, което често е пренебрегвано, овластяването на жените и момичетата се осъществява чрез образование, равен достъп до професионална реализация, здравеопазване, информационни услуги.

Участие взеха представители на правителството наСеверна Македония, представители на държавната администрация на Сърбия, Албания, Словения, Босна и Херцеговина, представители на ООН, неправителствени организации от региона на Балканите и Централна Азия.

В заключителния панел участие взеха първите дами на Северна Македония, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и първия кавалер на Словения, с видео обръщение участва първата дама на Украйна, като всички обединиха своите мисли и визии за един по-добър свят, в който жените имат пълноценно участие.