Работата с извършители – важна задача в превенцията на домашното насилие

Фондация „Български център за джендър изследвания“ получи подкрепа от Европейската мрежа за работа с извършители на насилие (https://www.work-with-perpetrators.eu/) за проекта „Добри практики, предизвикателства и възможни решения в практическата работа с извършители на насилие в България“

30/05/23

Основната цел на проекта е да даде принос в областта на борбата с домашното насилие чрез:
- осигуряване на специализирани консултации за 55 извършители от София, Хасково, Димитровград и Свиленград;
- обучение на 30 специалисти от сферата на правораздаването, полицията и социалните служби;
- картографиране на съществуващите пропуски в работата с извършителите в посока уеднаквяване и усъвършенстване на програмите за работа с извършители на домашно насилие в периода след локдаун и зачестили случаи на домашно насилие чрез разработване на професионално ръководство за терапевти, социални работници и психолози.
Резултатите от проекта ще достигнат една по-широка аудитория от различни региони в страната, където хората са пряко или косвено засегнати от проблема насилие и работа с извършители.