Пресконференция в гр. ВеликоТърново по проект „Да не останем нито едно нуждаещо се лице без грижа” – Защита на правата на уазвими лица, пострадали от домашно насилие в София , Хасково, Свиленград и Велико Тръново в условията на пандемия

Фондация БЦДИ в сътрудничество с Дирекция "Социални дейности и здравеопазване" на община Велико Търново проведоха пресконференция на 3-ти септември 2020 г. в Прес центъра на БТА във връзка с изпълнението на проект „Да не останем нито едно нуждаещо се лице без грижа” – Защита на праватана уазвими лица, пострадали от домашно насилие в София, Хасково, Свиленград и Велико Търново в условията на пандемия финансира с договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-151/2020г. от Министерство на правосъдието на Република България.

05/10/20

Представен бе проблемът „домашно насилие” в условията на пандемия, възможностите и ограниченията пред социалната работа с пострадали от домашно насилие, възможностите, които българското законодателство предоставя за защита на пострадалите.

Проектът, както и новоразкритите услуги от страна на община Велико Търново предоставят безплатни професионални услуги за пострадали от домашно насилие, програми за социално-психологическо консултиране, за овластяване и психологическа подкрепа, за юридическо консултиране, както и специализираната програма за извършители.

 • 31/03/21
  Проект „Компенсация на жертвите на престъпления, основани на пола” - VICO

  Европейският проект VICO се изпълнява от чешката организация proFEM, унгарската организация PATENT и Фондация БЦДИ в рамките на две години. Партньорите по проекта обединяват усилия за принос към пълно упражняване на правата за защита от насилие, основано на пола, и най-вече правото на компенсация.

 • 22/03/21
  Велина Тодорова: Всеки нов закон трябва да получава оценка за отражението му върху децата и семействата

  Велина Тодорова

  Велина Тодорова

  Доц. д-р Велина Тодорова е зам.-председател на Комитета за правата на детето на ООН, доцент по Гражданско и семейно право в Юридическия факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Тя е експерт с повече от 25 години опит в сферата на правата на детето - детски труд, домашно насилие, права на деца с увреждания, младежко правосъдие и др. Интервюто с нея е по повод кампанията на Националната мрежа за децата "Парламентарна група за децата".

 • 22/03/21
  За разплод: Жените според предизборните програми

  /Светла Енчева

  Жените съставляват повече от половината население на България – 51,5%. Как политическите субекти, които имат шансове да влязат в следващия парламент, си представят мястото им в обществото? Какви са техните позиции (и имат ли изобщо такива) по теми като адекватното представяне на жените в политиката, равноправието на работното място, недопускането на дискриминация по полов признак, превенцията на насилието, основано на пола, правото на аборт? Какво място отреждат те на жената в семейството?