Позиция на Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола”

С настоящото съобщение Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола” изразява възмущението на всички организации от Алианса и продължава да настоява за нетърпимост към всички форми на насилие и свързаните с това престъпления.

26/01/24

С огромно съжаление, от началото на януари 2024 година наблюдаваме зачестяване на тежки престъпни посегателства срещу близки хора, които отново поставят въпроса за липсата на достатъчна бдителност и превенция, за недостатъчна социална и психологическа работа с комплексни семейни ситуации и за все още бавно протичащо правосъдие.

Като се присъединяваме към възмущението, изразено в обществото по тези поводи, ние подчертаваме, че осъждаме насилието срещу всички деца, жени и мъже, осъждаме неговите извършители, жени или мъже, независимо кои са те.

Настояваме да няма недосегаемост, да няма безнаказаност и да се приложи, където трябва, цялата строгост на закона.

Това е нашето твърдо отношение към зачестилите случаи на изтезание, на жестоко и нечовешко третиране и отношение, както и на посегателствата срещу правото на живот. По случая с жестоко битото и продължително малтретирано от майка си и нейния партньор 5- годишно дете в Пловдив, смятаме, че това е едно недопустимо и нечовешко престъпление срещу дете.

Така е и по случая с жестоко убитата майка от сина си в Бургас. В последния случай, независимо от начало на диагностициране на психично заболяване, се касае за съзнателно тежко посегателство, без всякаква милост и съжаление.

Кумулирането на тези престъпление ескалира с жестокото и мъчително убийство на мъжа в Драгалевци, по всяка вероятност от съпругата си и майка на тяхното общо дете, подпомогната от нейната майка.

Независимо от хода на наказателния процес и в този случай, тези престъпления говорят за дълбока безчовечност, низки страсти и дори примитивност на тези, които са участвали в тях.

Ние продължаваме да се борим с всички прояви на насилие в обществото, държим на превенцията и своевременното приложение на законодателството, за високо професионално качество и подкрепа и от държавата на мерките, програмите и услугите за нуждаещите се лица.

И нека бъдем бдителни и активно действащи във всички случаи на застрашено човешко достойнство, на застрашен човешки живот!

25 януари 2024 г.