Декларацията за правата на жените 2020 г.

Международна група от дванадесет женски мрежи и платформи, които колективно представляват близо хиляда женски организации, издаде декларация, за да насочи вниманието към дискриминацията, насилието, трудностите и нарушенията на човешките права, пред които са изправени жените в целия свят.

07/12/20

Декларацията за правата на жените 2020 г. беше замислена на транснационална среща, организирана от Платформата за равенство на жените, Турция на 15 октомври 2020 г. На тази среща участниците обсъдиха атаките на десни групи и правителства срещу Истанбулската конвенция (Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие). Събирайки 170 жени от 15 държави от Европа и Северна Америка, октомврийската среща потвърди, че аргументите, използвани срещу Истанбулската конвенция във всяка държава, произтичат от подобни женоненавистни, хомофобски и трансфобни патриархални идеологии.

Декларацията за правата на жените 2020 г. обръща внимание на взаимосвързаните причини за нарушения на човешките права на жените. Тя също така подчертава влошаването на тези нарушения от неолибералната политика, нарастващия авторитаризъм, изменението на климата, милитаризма и настоящата пандемия COVID-19.

В допълнение към изискването, националните политически институции и международни организации да предприемат действия за реализиране на човешките права на жените и гарантиране на равенството между половете, Декларацията потвърждава ангажираността и решимостта на жените да работят в транснационална солидарност, въпреки намаляващото демократично пространство, за да се противопоставят на патриархалното насилие, дезинформацията, мачистките дискурсии, атаките срещу техните трудно спечелени права и за изграждане на свят на равенство, справедливост и мир.

Превод на Декларацията мoжете да видите в прикачения файл. За повече информация, моля свържете се с info@esikplatform.net

Подписали Декларацията за правата на жените 2020 г.

Застъпници за правата на човека, САЩ

Български център за джендър изследвания, България

Велика коалиция за равенство и избор, Полша

Унгарско женско лоби, Унгария

Организация за насърчаване на правата на жените (DOMINE), Хърватия

Украинска асоциация на жените адвокати (JURFEM), Украйна

Жените срещу насилието Европа (WAVE)

Международна лига за мир и свобода за жени (WILPF)

Мрежа на жените Хърватия, Хърватия

Платформа за равенство на жените (EŞİK), Турция

Център за правата на жените, Полша

Център за подкрепа и информация за жените (NPO), Естония

Европейско женско лоби (подкрепяща организация)

#2020WomensRightsDeclaration

www.esikplatform.net

info@esikplatform.net

7 декември 2020 г.

 • 31/03/21
  Проект „Компенсация на жертвите на престъпления, основани на пола” - VICO

  Европейският проект VICO се изпълнява от чешката организация proFEM, унгарската организация PATENT и Фондация БЦДИ в рамките на две години. Партньорите по проекта обединяват усилия за принос към пълно упражняване на правата за защита от насилие, основано на пола, и най-вече правото на компенсация.

 • 22/03/21
  Велина Тодорова: Всеки нов закон трябва да получава оценка за отражението му върху децата и семействата

  Велина Тодорова

  Велина Тодорова

  Доц. д-р Велина Тодорова е зам.-председател на Комитета за правата на детето на ООН, доцент по Гражданско и семейно право в Юридическия факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Тя е експерт с повече от 25 години опит в сферата на правата на детето - детски труд, домашно насилие, права на деца с увреждания, младежко правосъдие и др. Интервюто с нея е по повод кампанията на Националната мрежа за децата "Парламентарна група за децата".

 • 22/03/21
  За разплод: Жените според предизборните програми

  /Светла Енчева

  Жените съставляват повече от половината население на България – 51,5%. Как политическите субекти, които имат шансове да влязат в следващия парламент, си представят мястото им в обществото? Какви са техните позиции (и имат ли изобщо такива) по теми като адекватното представяне на жените в политиката, равноправието на работното място, недопускането на дискриминация по полов признак, превенцията на насилието, основано на пола, правото на аборт? Какво място отреждат те на жената в семейството?