Граждански апел за мир и ненасилие

Като граждански организации, работещи за защитата на правата на жените, правата на човека, мира и сигурността изразяваме нашата категоричната позиция срещу всякакви военни действия и призоваваме правителството на Република България и българската общественост да изразят ясна и категорична позиция срещу войната в Близкия изток и войната в Украйна, да осъдим всякакви нападения над цивилни граждани – деца, жени, мъже, възрастни, страдащи и беззащитни хора.

22/04/24

Изразяваме дълбока тревога и безпокойство по повод на военните действия в Близкия изток – нападението на Иран срещу Израел от нощта на 14 април 2024 г., което, като част от ескалацията на военните действия в региона, заплаши и тероризира гражданите на Израел и има потенциал да прерасне в по-мащабен конфликт.

За нас опазването на мира и сигурността е основен фактор за нормално съществуване – те са глобално споделена отговорност. Ето защо настояваме българското правителство и гражданското общество да изразяват активна позиция срещу всеки акт на война, на военната агресия и срещу всяка пропаганда на война.

Свидетели сме на безпрецедентни военни действия, които не са далеч от нашата страна, които засягат граждански обекти, дестабилизират региони,милиони хора са тръпнещи в страх, ужас, глад, недоверие и икономическа разруха. Трябва да бъде прекъсван и осъждан всеки опит за международна провокация, разпространение на кризата, разрастване на военните действия.

Недвусмислено и категорично считаме, че България като член на ООН, държава членка на ЕС е длъжна да изрази ясна позиция за запазване и гарантиране на мира и сигурността и спазването на международното право в региона на Близкия изток и Европа, а и навсякъде по света.

Ние сме част от движение за мир, сигурност, толерантност и демократично и равнопоставено участие на жените и мъжете във вземане на решения на всички нива, включително и особено относно мира и сигурността. Нашият опит и анализ сочат, че приносът на жените в тази област не се вземат предвид достатъчно в България и ще настояваме това да се промени решително. Като пример за това ще посочим, че на международните актове относно темата: Жени, мир и сигурност и на съответните национални документи и планове не се отдава необходимото значение и това трябва да се промени.

Очакваме към нашата позиция да се присъединят и други активисти, бизнес, политически и граждански структури да изразят становища и да обсъдим конкретни инициативи в рамките на гражданската дипломация и международните отношения.

Фондация „Български център за джендър изследвания“

Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола“