България бе избрана за член на Съвета на ООН по правата на човека за периода 2024-2026 г.

Страната ни бе избрана на първо място с най-много гласове-160 държави членки на ООН гласуваха за България.

11/10/23

\"Ангажирани да допринесат“ - това е мотото на страната ни. Четири са водещите национални ангажимента, по които България ще работи: подкрепа за мерките и политиките, насочени към борбата с всякакви форми на дискриминация и нетолерантност, расизъм, антисемитизъм и език на омразата, насърчаване на включването на повече жени и момичета на всички нива и във всички сфери на политическия и обществен живот, защита на правата на детето, включително правото на универсален достъп до образование за всяко дете, борба с дезинформацията, насърчаване на свободата на медиите и защита на журналистите.

Съветът по правата на човека (СПЧ) е междуправителствен орган, отговарящ за защитата на правата на човека по света. Той се състои от 47 държави членки на ООН, които се избират от Общото събрание на ООН.

Източник: https://www.mfa.bg/bg/news/38674