От антидискриминация към равни възможности

20 Декември 2007

Фондация БЦДИ бе партньор на Комисията за защита от дискриминация по проект за повишаване чувствителността по въпросите на дискриминацията, в рамките на Европейската година за равни възможности за всички.

Проектът е свързан с работа по иновативни стратегии за дейности на Комисията за защита от дискриминация по повишаване чувствителността по въпросите на дискриминацията, в сътрудничество с други НПО, партньори на Комисията. Важен компонент от дейностите на Фондация БЦДИ по проекта бе провеждането на национално представително изследване за нагласите спрямо дискриминация по шест признака, което бе извършено от агенция „Скала”.