Нова мрежа за обмяна на опит в областта на програми за работа с извършители на сексуално насилие над деца и малолетни

07 Септември 2010

Като част от Европейска програма „Нова мрежа за обмяна на опит в областта на програми за работа с извършители на сексуално насилие над деца и малолетни”, Фондация БЦДИ започна едногодишно проучване на програми и проекти, осъществени на територията на България, насочени към тази проблематика. Данните ще бъдат събирани и анализирани в контекста на действащото законодателство и национални и местни правни инструменти. В проучването ще вземат участие и партньори от Италия, Гърция и Полша, които ще отговарят за събирането на аналогични данни за съответните страни. След събиране на данните, проучването има за цел да открои и разпространи най-добрите практики за борба с този тип престъпления - от правна рамка до програми за работа с извършители на сексуално насилие над деца и малолетни. Проектът е подкрепен по програма Дафне на ЕС.