Проект „Да спрем насилието срещу възрастните жени: STOPVI.E.W.”

Фондация БЦДИ е партньор в проект „Да спрем насилието срещу възрастните жени: STOPVI.E.W.”. Проектът започна през месец февруари 2011 г. и ще продължи до февруари 2013 г., финансиран по Европейска програма Дафне.

Фокусът на STOPVI.E.W са проблемите, свързани с насилието над жени над 65 г., които все още са относително неизследвана област в 6 европейски държави – Италия, Португалия, България, Испания, Словения и Франция. Основната цел на проекта е да се повиши осведомеността по проблема, да се изследват последствията от този феномен на национално и европейско равнища и социална видимост чрез повишаване на обществения интерес, създаване на информационни и комуникационни програми.

STOPVI.E.W предвижда също подготовка на организации и служби, услуги за възрастни жени, разработване на нови подходи и инструменти за разпознаване на феномена: насилие над възрастни жени и създаване на социални мрежи за подпомагане.

Водещ партньор е Auser Regionale Lombardia (Милано, Италия) а останалите партньори са: Фондация „Български център за джендър изследвания” (България), CNIDFF (Франция), ANJAF (Португалия), UNAF (Испания), ZDUS (Словения).