Проект Създаване на условия за развитие на интердисциплинарни услуги за лица пострадали от домашно насилие в партньорство със Столична община, Община Етрополе и Община Брезник

Проектът е финансиран от Фонд за социално подпомагане, МТСП.

Проектът предвижда продължаване развитието на интердисциплинарни услуги за пострадали от домашно насилие в гр. София, развитието им в гр. Етрополе и гр. Брезник, изграждане на капацитета на специалистите за работа с пострадалите, развиване на междуинституционално сътрудничество, мониторинг на случаите на домашно насилие на местно ниво и по-нататъшно популяризиране на модела за интердисциплинарна интервенция в останалите населени места на територията на общините.