Промяна на възгледите на младежите по отношение на дискриминацията чрез новаторско сътрудничество между Младежките центрове и НПО (2007)

Проектът е подкрепен от Европейската младежка фондация в рамките на Европейската година на равните възможности

01 Декември 2007

Изработени са информационни материали – 5 вида плакати и брошури за младежките центрове и НПО от страната по темата за превенция на дискриминацията. Осъществяват се срещи с екипите на младежките центрове за проучване на капацитета на центровете и младежките НПО за провеждане на кампании и инициативи за борба със стереотипите и дискриминацията. Материали за видовете дискриминация, за Европейската година на равните възможности и информационните материали (5 вида плакати и брошури) ще бъдат разпространени и съвместно с партньорите по страната (Хасово, Бургас, Горна Оряховица, Пловдив, Велико Търново) и ще бъдат планирани бъдещи действия за приобщаване на младежите към кампании и информационни дейности за борба с дискриминацията. Проектът е подкрепен от Европейската младежка фондация.