“Популяризиране на механизмите за равенство между половете на местно ниво за България и Бивша югославска република Македония” и съпътстващия проект “ и Представяне на механизмите за недискриминация и равни възможности на местно ниво в България, Бивша югославска република Македония и Войводина”.( 2006-2008)

10 Декември 2008

БЦДИ завърши през 2008 година проекта „Представяне на механизмите за недискриминация и равни възможности на местно ниво в България, Бивша югославска република Македония и Войводина“, финансиран от Министерството на външните работи на Кралство Норвегия за изработване на индикатори за равнопоставеност и недискриминация на местно ниво. Индикаторите бяха изработени заедно с представители на организации от Сърбия, Бивша югославска република Македония и Косово. Беше проведена и международна конференция в сътрудничество с парламентарната Комисия по правата на човека и вероизповеданията относно необходимостта от специализиран орган за равнопоставеност на жените и мъжете. По проекта бе издадена публикация „Измерване на дискриминацията на местно равнище“.