Разпространяване на опит и програми за интервенция в Европа за лишени от свобода - мъже извършители на насилие, основоно на пола и жени жертви

23 Февруари 2009

Проектът SPREAD е подкрепен от Европейската комисия по програма Daphne.

Основните дейности по проекта включват: събиране на информация за всички съществуващи програми в ЕС в затворите за мъже и жени, преживели насилие, обучение на всички партньори по проекта за работа със затворници, с джендър насоченост за двете целеви групи, разработване на съответните програми и прилагането им от специалисти в България, Кипър и Финландия, обучение на персонала на затворите по темата насилие на основата на пола и неговите проявления в контекста на лишаване от свобода, както и провеждане на европейска конференция за популяризиране на дебата в ЕС по гореизброените проблеми.