Защита и подкрепа на хора с увреждания

► консултации, с акцент на жени с увреждания
► предоставяне на социални услуги
► защита срещу насилие и дискриминация

Координатори:

Теодора Танева – София
Петя Петкова - Хасково
Шенай Бекир - Кърджали