Правна програма

► анализ и мониторинг на законодателството - българско и международно
► становища по нормативни актове
► предложения за промени в законодателството
► правно консултиране на лица пострадали от насилие и дискриминация, на представители на уязвими групи
► водене на дела, свързани с дискриминация, равнопоставеност на жените и мъжете и с насилие основано на пола
► подготовка на материали и издания
► международен обмен и сътрудничество

Координатори:

адв. Даниела Горбунова, Геновева Тишева - София
адв. Милена Кадиева, адв. Милен Нейков - Пловдив
Антония Филева - Хасково, Димитровград