Институт за женски човешки права

► изграждане и повишаване капацитета на юристи от Централна и Източна Европа за завеждане на дела, свързани със защитата на женски човешки права на международно ниво
► подкрепа на съществуващи правни инициативи за защита на женски човешки права в Централна и Източна Европа и развиване на нова съдебна практика в областта на женските човешки права
► национални и регионални стратегии за правна защита в областта на женските човешки права в Централна и Източна Европа
► развиване на стратегическо партньорство между общността от защитници на женските човешки права и другите правозащитни групи в региона на Централна и Източна Европа


Директор: Геновева Тишева