Социална справедливост и сътрудничество за развитие

► анализ и мониторинг на спазването на социално - икономическите права
► джендър анализ и мониторинг на макро - икономическите процеси и търговията
► анализ и мониторинг на джендър аспектите и социалните аспекти на
► политиката на сътрудничеството за развитие в България и ЕС
► подготовка на аналитични доклади
► подготовка на материали и издания
► международен обмен и сътрудничество

Координатори: Пламенка Маркова и Таня Тишева