Изследователска програма

Юридически, икономически, социологически и политологически изследвания, свързани с предмета на дейност на фондацията.

Координатори: 

Пламенка Маркова, Геновева Тишева - София