Новини

 • 20/05/16
  22 Май СВЕТОВЕН ДЕН НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ надсловът за 2016 г. е „Интегрирането на биологичното разнообразие. Гарантиране на устойчивост на хората и тяхното препитание”

  Във връзка със Световния ден за биологичното разнообразиеФондация „Български център за джендър изследвания” (БЦДИ)представя информация за работата си по дългосрочен образователен проект със заглавие „THE SAME WORLD”, финансиран по Програма Europe Aid на Европейската комисия. БЦДИ е национален координатор за България в партньорство с Регионалните инспекторати по образованиетоот Силистра и Бургас. Водеща организация е CIES (Италия) – организация, работеща в областта на гражданското образование, социалната интеграция, имигрантите, превенция на младежката престъпност. Проектът се изпълнява на територията на континентитеЕвропа и Африка. Партньори от ЕС са Италия, България, Португалия, Гърция, Германия, Испания, Естония, Унгария, Словения и Словакия. Асоциирани партньори към проекта са също Мозамбик, Кения, Танзания и Мианмар

 • 28/04/16
  Само 10 % от ромките дръзват да се изправят срещу насилниците си - зключителна пресконференция по проект „Обединени срещу насилието” в Хасково

  Хасково, 21 април 2016 г. 

  Едва 10-15 % от жените от ромския етнос се осмеляват да започнат действия срещу насилниците у дома. За сравнение процентът на жените от други етноси, които след като получат необходимата консултация, вземат решение да действат срещу насилника си е 20-30 на сто.

 • 22/04/16
  България подписа Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието срещу жени и домашното насилие (Истанбулската конвенция)

  Страната ни се присъедини към Истанбулската конвенция. Подписа си от името на България е поставила правосъдната министърка Екатерина Захариева, съобщават от ведомството.

 • 21/04/16
  Постигнати резултати по проект "Обединени срещу насилието" - заключителна пресконференция в София

  Фондация „Български център за джендър изследвания” - гр.София в партньорство с Фондация „Толерантност и взаимопомощ” - гр.Хасковоприключва изпълнението на Проект „Обединени срещу насилието” - Предоставяне на интердисциплинарни консултативни услуги и услуги вкризисен център за подкрепа и възстановяване на пострадали от домашно насилие лица в Хасково и София, с фокус върху ромски жени». Проектът бе финансиран по Програма BG 12 „Домашно насилие и насилие, основано на полов признак“, Мярка 4 – „Услуги за подкрепа на жертвите на домашно насилие“, в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009- 812108-74/25.08.2015 г. Стойността на проекта бе в размер на 76 682 Евро, от които безвъзмездната помощ по Норвежкия финансов механизъм е в размер на 69 000 Евро.

 • 06/04/16
  За първи път жена ще командва наши рейнджъри в Афганистан

  За първи път жена-военнослужещ ще командва българския взвод за охрана от състава на международната мисия в Афганистан. Това е лейтентант Славена Желязкова.

 • 15/03/16
  Изпълнение на проект „Обединени срещу насилието”

  Проектът „Обединени срещу насилието”- Предоставяне на интердисциплинарни консултативни услуги и услуги в кризисен център за подкрепа и възстановяване на пострадали от домашно насилие лица в Хасково и София, с фокус върху ромски жени се финансира по договор за безвъзмездна финансова помощ № 812108-74/25.08.2015 г., сключен с МВР, по Програма BG 12 “Домашно насилие и насилие, основано на полов признак”, Мярка 4 – „Услуги за подкрепа на жертвите на домашно насилие”, в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Целта на Норвежкия финансов механизъм е да допринесе за намаляване на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство и да укрепи двустранните отношения между Норвегия и държавата-бенефициент чрез финансова помощ по приоритетни сектори.

 • 03/02/16
  България ще подпише и ратифицира Истанбулската конвенция – Започва обратното броене!

  На 25 януари 2016 г. в рамките на изказването си пред Парламентарната асамблея на Съвета на Европаминистър Даниел Митов заяви, че РБългария ще подпише и ще се присъедини към Истанбулската конвенция в рамките на периода на Председателството на страната на Съвета на министрите на СЕ (10 ноември 2015 - 18 май 2016).

  Линк към речта на министър Митов:

  https://vodmanager.coe.int/coe/webcast/coe/2016-01-25-4/en/11

 • 25/01/16
  Европейски проект „Защита на правата! Ранна правна помощ за жертвите на трафик на хора”

  На 26-ти януари 2016 г. в Европейския парламент (Paul-Henri Spaak, P1C051) ще бъде представен новият обучителен наръчник в помощ на юристите, работещи с жертви на трафик на хора. Наръчникът е резултат от усилията на експерти от Ирландия, България, Литва, Хърватия, Шотландия и Англия в рамките на европейския проект „Защита на правата! Ранна правна помощ за жертвите на трафик на хора”.

 • 04/01/16
  ОБЕДИНЕНИ СРЕЩУ НАСИЛИЕТО

  Предоставяне на интердисциплинарни консултативни услуги и услиги в кризисен център за подкрепа и възстановяване на пострадали от домашно насилие лица в Хасково и София, с фокус върху ромски жени

 • 22/12/15
  Галъп интернешънъл: 73 % от българите одобряват да има закон за равноправието на половете

  В изследването на "Галъп интернешънъл" 72 на сто от запитаните отговарят положително за въвеждане на квоти за представителство на двата пола в големи компании или институции, но при жените този дял е 76 на сто, а при мъжете - 67 на сто. По две трети от двата пола казват, че когато мислят за корумпирани хора, първо се сещат за мъж. И мъжете, и жените почти единодушно се съгласяват с твърдението, че майките с деца у нас по-трудно си намират работа.

 • 18/12/15
  EIGE: Мъжете контролират парите в ЕС

  Мъжете доминират в централните банки, финансовите министерства и заседателните зали в цяла Европа. Само един от всеки 25 поста в тези сфери се заема от жена. Това сочат данните от задълбочено проучване на Европейския институт за равенство между половете (EIGE), озаглавено "Равенство между половете във властта и вземането на решения".

 • 25/11/15
  Мониторингов доклад за сексуално и свързано с пола насилие

  Геновева Тишева, председателят на Сдружение "Алианс за защита от насилие, основано на пола" и директор на фондация "Български център за джендър изследвания" е съавтор на мониторинговия доклад за2014 г. за сексуалното и основаното на пола насилие в контекста на международната закрила в Република България.