A new European project started with focus on justice for children in contact processes and disputes for families, experiencing domestic violence

Bulgarian Gender Research Foundation is part of project consortium for implementation of European projectImproving Justice in Child Contact: Children affected by domestic violence” (IJCC) together with University of Edinburgh UK (leading partner), Scottish Women's Aid UK, Mediterranean Institute of Gender Studies – Cyprus, Fundatia Centrul de Mediere si Securitate Comunitara – Romania, Centro de Estudos Para a Intervencao Social – Portugal, UMAR - União de Mulheres Alternativa e Resposta – Portugal.

11/01/19

The projectIJCC aims to improve the justice system so that children’s and women’s human rights are respected and for ensuring that children’s views are effectively included, and to ensure knowledge exchange. The project will unite the efforts to increase capacity of stakeholders and relevant professionals, through strengthened multi-agency cooperation, with the aim to improve access to justice and human rights for children and women and to reduce risk of re-victimisation. Expected results are: ensuring safety for women and children and promoting competent and fairer system; putting their needs at the centre and proper inclusion of children’s views.

 • 31/03/21
  Проект „Компенсация на жертвите на престъпления, основани на пола” - VICO

  Европейският проект VICO се изпълнява от чешката организация proFEM, унгарската организация PATENT и Фондация БЦДИ в рамките на две години. Партньорите по проекта обединяват усилия за принос към пълно упражняване на правата за защита от насилие, основано на пола, и най-вече правото на компенсация.

 • 22/03/21
  Велина Тодорова: Всеки нов закон трябва да получава оценка за отражението му върху децата и семействата

  Велина Тодорова

  Велина Тодорова

  Доц. д-р Велина Тодорова е зам.-председател на Комитета за правата на детето на ООН, доцент по Гражданско и семейно право в Юридическия факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Тя е експерт с повече от 25 години опит в сферата на правата на детето - детски труд, домашно насилие, права на деца с увреждания, младежко правосъдие и др. Интервюто с нея е по повод кампанията на Националната мрежа за децата "Парламентарна група за децата".

 • 22/03/21
  За разплод: Жените според предизборните програми

  /Светла Енчева

  Жените съставляват повече от половината население на България – 51,5%. Как политическите субекти, които имат шансове да влязат в следващия парламент, си представят мястото им в обществото? Какви са техните позиции (и имат ли изобщо такива) по теми като адекватното представяне на жените в политиката, равноправието на работното място, недопускането на дискриминация по полов признак, превенцията на насилието, основано на пола, правото на аборт? Какво място отреждат те на жената в семейството?