Новини

 • 07/12/20
  Декларацията за правата на жените 2020 г.

  Международна група от дванадесет женски мрежи и платформи, които колективно представляват близо хиляда женски организации, издаде декларация, за да насочи вниманието към дискриминацията, насилието, трудностите и нарушенията на човешките права, пред които са изправени жените в целия свят.

 • 24/11/20
  Ние, организациите от Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола”, настояваме:

  Да се защитят от насилие жените, децата, възрастните хора, семействатав България!

  Да има повече инвестиции в борбата срещу насилието!

  Да има по-ефективна превенция и защита!

  Да се събират редовно данни и информация!

 • 02/11/20
  AVON България дарява 18 000 лева на „Алианс за защита от насилие основано на пола“

  В Световния месец за борба с насилието над жени, AVON България дарява 18 000 лева на своя партньор от неправителствения сектор - „Алианс за защита от насилие основано на пола“.

 • 05/10/20
  Пресконференция в гр. ВеликоТърново по проект „Да не останем нито едно нуждаещо се лице без грижа” – Защита на правата на уазвими лица, пострадали от домашно насилие в София , Хасково, Свиленград и Велико Тръново в условията на пандемия

  Фондация БЦДИ в сътрудничество с Дирекция "Социални дейности и здравеопазване" на община Велико Търново проведоха пресконференция на 3-ти септември 2020 г. в Прес центъра на БТА във връзка с изпълнението на проект „Да не останем нито едно нуждаещо се лице без грижа” – Защита на праватана уазвими лица, пострадали от домашно насилие в София, Хасково, Свиленград и Велико Търново в условията на пандемия финансира с договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-151/2020г. от Министерство на правосъдието на Република България.

 • 31/07/20
  Call for Applications for the Women’s Human Rights Training Institute (WHRTI), 2020-2022

  New Deadline for applications: 10th of August 2020!

  Bulgarian Gender Research Foundation (BGRF),

  in cooperation with partners, and namely The Advocates for Human Rights from Minnesota, and European Women Lawyers’ Association /EWLA/

  are pleased to announce the

  Call for Applications to participate in the training programme of the Eighth Round of the Women’s Human Rights Training Institute (WHRTI-8), 2020-2022as a special round to enhance Women’s rights and women’s agency in the times of pandemic and post- pandemic of COVID-19

 • 22/06/20
  Започна изпълнението на Проект “Да не оставим нито едно нуждаещо се лице без грижа”- Защита на правата на уязвими лица, пострадали от домашно насилие в София, Хасково, Свиленград и Велико Търново в условията на пандемия

  През юни 2020 г. Фондация „Български център за джендър изследвания” /БЦДИ/ - София и БЦДИ - клон Хасково започнаха изпълнението на Проект “Да не оставим нито едно нуждаещо се лице без грижа” - Защита на правата на уязвими лица, пострадали от домашно насилие в София, Хасково, Свиленград и Велико Търново в условията на пандемия, подкрепен финансово по Договор № 93-00-152/08.06.2020 г.за безвъзмездна финансова помощ от Министерство на правосъдието на Република България.Срокът за изпълнението на проекта е до началото на октомври 2020 г. Изпълнението на проекта ще осигури и подкрепи продължаване предоставянето на услугите за жертви на домашно насилие в София, Хасково, Свиленград и Велико Търново, които включват безплатни консултации за пострадалите лица с психолог и юрист (съгласно чл. 5, ал. 1, т. 6 от Закона за защита от домашното насилие - ЗЗДН), както и изпълнение на специализирана програма за извършители на насилие по чл. 5, ал. 1, т. 5 от З

 • 18/06/20
  Унгарският закон за НПО с чуждестранно финансиране нарушава основни права

  https://www.mediapool.bg/ungarskiyat-zakon-za-npo-s-chuzhdestranno-finansirane-narushava-osnovni-prava-news302253.html

 • 18/06/20
  Денят на Бащата: Връзката е важна!

  Здравата връзка между бащата и детето е много важна в изграждането на житейско доверие, приятелство и пълноценна семейна среда. Тази година 21 юни – Ден на бащата в цял свят, ще бъде отбелязан у нас със забавно онлайн предизвикателство “Връзката е важна”. Деца и бащи ще обединят усилия в скаутска задача! Националната кампания “Да бъдеш Баща” кани всички татковци и малки ентусиасти да направят сами някои от емблематичните скаутски възли, които носят посланията за силна връзка и добър пример – Водачески възел, Спасителен възел и Възел на приятелството.

 • 28/05/20
  Call for Applications for the Women’s Human Rights Training Institute (WHRTI), 2020-2022

  Deadline for applications: 24th of July 2020

  Bulgarian Gender Research Foundation (BGRF),

  in cooperation with partners, and namely The Advocates for Human Rights from Minnesota, and European Women Lawyers’ Association /EWLA/

  are pleased to announce the

  Call for Applications to participate in the training programme of the Eighth Round of the Women’s Human Rights Training Institute (WHRTI-8), 2020-2022 as a special round to enhance Women’s rights and women’s agency in the times of pandemic and post- pandemic of COVID-19

 • 26/05/20
  Съвет за развитие на гражданското общество

  Фондация БЦДИ поздравява всички избрани организации от гражданското общество в първия Съвет по гражданското общество към МС. Пожелаваме успешен и ползотворен мандат за представителство от името на всички организации, като искаме да вярваме, че те ще допринесат за по-високи дози солидарност и съпричастност както в самото гражданско общество, така и в обществото като цяло.

  Надяваме се на навременна информация по всички интересуващи развитието на гражданското общество въпроси. Имаме готовност за съдействие и ще се радваме да бъдем информирани за стъпките, които следват.

  От екипа на БЦДИ

 • 21/05/20
  Избраха Диана Ковачева за Омбудсман на Република България

  Кандидатурата на Диана Ковачева бе гласувана от Народното събрание. От събралия се кворум на днешното заседание тя бе избрана с апсолютно мнозинство, което доказва, че макар и единствен кандида тя е неуспорим. Голяма подкрепа за своята кандидатура тя получи и от не малко неправителствени организации, което показва голямо доверие в нейния опит, професионални и морални качества. Досега Диана Ковачева изпълняваше длъжността заместник-омбудсман.

 • 06/05/20
  Национален план за жените, мира и сигурността 2020-2025

  През март 2020 г. Република България публикува своя Национален план за действие относно жените, мира и сигурността (2020-2025 г.). Планът е резултат от международните ангажименти на страната в изпълнение на редица резолюции на Съвета за сигурност към ООН и съдържа четири раздела касаещи закрилата на жените в ситуации на въоръжени конфликти, както и мерките за гарантиране участието на жените в дейностите по осигуряване на международните мир и сигурност. Алиансът за защита от насилие основано на пола, както и Българският център за джендър изследвания имаха активна роля при разработването на Националния план.

  Плана може да откриете в прикачения файл.