63-та сесия на Комисията по положението на жените, ООН, Ню Йорк, март 2019

Фондация „Български център за джендър изследвания”, заедно с Алианс за защита от насилие, основано на пола и Асоциация „Деметра” – Бургас взе участие в 63-тата сесия на Комисията по положението на жените (КПЖ) в Ню Йорк 11-22 март, 2019 г. На 13 март 2019 г. беше представена доброволната презентация на България по темата за преглед в рамките на официалната програма на сесията.

02/04/19

Процесът на преглед тази година беше посветен на изпълнението на Заключителния документ на 60-та сесия на КПЖ на тема “Овластяване на жените и връзката с устойчивото развитие“. Доброволната презентация на България беше направена съвместно от посланик Георги Панайотов, постоянен представител към ООН, и г-жа Елена Трифонова, представител на Фондация „БЦДИ”. България демонстрира сътрудничество с гражданското общество, което получи положителна оценка и се приема като добра практика.

В своята презентация посланик Панайотов представи информация за наличната в България правна рамка за гарантиране на правата на жените и момичетата. Също така, той акцентира върху съществуващите институционални механизми в областта на равнопоставеността на половете, като изтъкна приетите през февруари 2019 г. изменения в Наказателния кодекс по отношение на домашното насилие. В допълнение, той открои и други мерки за постигане на равнопоставеност на половете, преглеждайки механизмите за защита от дискриминация в политиките и програмите в различни области, и осигуряване на участие на жените в политиката.

От българска страна бе споделено за водещи семейни политики като двугодишното майчинство и наскоро въведеното бащинство. Посланик Панайотов предостави данни за напредъка на България по отношение на жените в науката, участието на жените при вземането на решения, както и жените в бизнеса. Той отчете водещата роля на страната ни в ЕС по заетост на жените на ръководни позиции, както и инженерия и в ИТ сектора.

От своя страна г-жа Елена Трифонова сподели за добрите практики, развивани от НПО в обществена полза и акцентира върху социалната закрила. Тя осведоми, че неправителственият сектор цели подобряване на положението на най-уязвимите хора, като разчита на съдействието на държавните институции. Като последно постижение на това сътрудничество бе отчетена защитата на жените и момичетата от насилие посредством промените в НК. Г-жа Трифонова също направи обобщение за напредъка на жените при вземането на решения.

Доброволната презентация на България предизвика интерес, въпреки късния час на провеждане, и бе приветствана от няколко държави и секретариата на ООН-Жени. Тя бе част от официалната програма на сесията на Комисията по положението на жените. България спомена, че темата е приоритетна за страната ни, включително в рамките на членството в Съвета по правата на човека. Представянето на доброволната презентация съвместно с представител на гражданското общество даде много добра възможност за открояване на ползотворното сътрудничество между правителството и гражданското общество в усилията за овластяване на жените и момичетата и премахването на всички форми на насилие и дискриминация.

По материали от официалния сайт на Постоянното представителство на РБългария към ООН

https://www.mfa.bg/embassies/usapr/news/20935