61-ва сесия на Комитета за статута на жените, ООН, Ню Йорк - март 2017

Българско участие в 61-та сесия на Комитета за статута на жените, Ню Йорк, март 2017

12/04/17

Представители на Фондация "Български център за джендър изследвания", Алианс за защита от насилие, основано на пола, Асоциация "Деметра" - гр. Бургас и Център "Отворена врата" - гр. Плевен  взеха активно участие в 61-та сесия на Комитета за статута на жените в Ню Йорк - март 2017 г. 

Българската държава направи доброволна презентация по темата за преглед-оценка в рамките на официалната програма на 61-та сесия на Комисията по положението на жените, която се проведе на   17 март 2017 г. - основни докладчици бяха Посланик Георги Панайотов и г-жа Геновева Тишева.

Осъществяването на доброволната презентация на България съвместно с представител на гражданското общество имаше важно значение също за официалното представяне на кандидатурата на г-жа Геновева Тишева за член на Комитета на ООН по премахване на дискриминацията по отношение на жените за периода 2019 - 2022 г. 

За повече информация: http://www.mfa.bg/

 • 28/08/17
  ПОКАНА ДО МЕДИИТЕ - ПРЕСKОНФЕРЕНЦИЯ - 30.08.2017 г.

  Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола”, обединяващо11 организации от цялата страна и Фондация „Български център за джендър изследвания”, със съдействието на Българската телеграфна агенция организират на 30 август 2017 г. от 13,00 до 14,30 часа в сградата на БТА пресконференция на тема „НЕ на насилието срещу Жените и бездействието на институциите! ДА на незабавната ратификация на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба срещу насилието срещу жените и домашното насилие – Истанбулската конвенция!”

 • 28/08/17
  ПРИЗИВ ЗА ДЕЙСТВИЕ

  Изправяме се срещу БЕЗДЕЙСТВИЕТО и срещу НЕжеланието да се приемат необходимите законодателни промени за най-строго преследване и наказване на извършителите на насилие! Да се ратифицира незабавно Истанбулската конвенция- Конвенцията на Съвета на Европаза превенция и борба срещу насилието срещу жените и домашното насилие!

  НЕ на ОРЪЖИЯТА и на БЕЗКОНТРОЛНАТА им употреба!

 • 28/07/17
  Осем семинара, посветени на темите: изменения на климата, екологична справедливост и екологична миграция по проект SAME WORLD бяха проведени в градовете Бургас, Силистра, Кочериново и София

  През периода 8-15 юни 2017 г. екипът на Фондация „Български център за джендър изследвания” проведесерия от семинари в училища в рамките на проекта „SAME WORLD” в градовете Силистра, Бургас, София и Кочериново на тема измененията на климата, екологична справедливост и екологична миграция.