61-ва сесия на Комитета за статута на жените, ООН, Ню Йорк - март 2017

Българско участие в 61-та сесия на Комитета за статута на жените, Ню Йорк, март 2017

12/04/17

Представители на Фондация "Български център за джендър изследвания", Алианс за защита от насилие, основано на пола, Асоциация "Деметра" - гр. Бургас и Център "Отворена врата" - гр. Плевен  взеха активно участие в 61-та сесия на Комитета за статута на жените в Ню Йорк - март 2017 г. 

Българската държава направи доброволна презентация по темата за преглед-оценка в рамките на официалната програма на 61-та сесия на Комисията по положението на жените, която се проведе на   17 март 2017 г. - основни докладчици бяха Посланик Георги Панайотов и г-жа Геновева Тишева.

Осъществяването на доброволната презентация на България съвместно с представител на гражданското общество имаше важно значение също за официалното представяне на кандидатурата на г-жа Геновева Тишева за член на Комитета на ООН по премахване на дискриминацията по отношение на жените за периода 2019 - 2022 г. 

За повече информация: http://www.mfa.bg/