Съвет за развитие на гражданското общество

Фондация БЦДИ поздравява всички избрани организации от гражданското общество в първия Съвет по гражданското общество към МС. Пожелаваме успешен и ползотворен мандат за представителство от името на всички организации, като искаме да вярваме, че те ще допринесат за по-високи дози солидарност и съпричастност както в самото гражданско общество, така и в обществото като цяло.

Надяваме се на навременна информация по всички интересуващи развитието на гражданското общество въпроси. Имаме готовност за съдействие и ще се радваме да бъдем информирани за стъпките, които следват.

От екипа на БЦДИ

26/05/20

Резултатите от гласуването за членове на Съвета може да видите на:

https://www.ngobg.info/bg/news/120645-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82.html