Национален план за жените, мира и сигурността 2020-2025

През март 2020 г. Република България публикува своя Национален план за действие относно жените, мира и сигурността (2020-2025 г.). Планът е резултат от международните ангажименти на страната в изпълнение на редица резолюции на Съвета за сигурност към ООН и съдържа четири раздела касаещи закрилата на жените в ситуации на въоръжени конфликти, както и мерките за гарантиране участието на жените в дейностите по осигуряване на международните мир и сигурност. Алиансът за защита от насилие основано на пола, както и Българският център за джендър изследвания имаха активна роля при разработването на Националния план.

Плана може да откриете в прикачения файл.

06/05/20