Пресконференция в гр. ВеликоТърново по проект „Да не останем нито едно нуждаещо се лице без грижа” – Защита на правата на уазвими лица, пострадали от домашно насилие в София , Хасково, Свиленград и Велико Тръново в условията на пандемия

Фондация БЦДИ в сътрудничество с Дирекция "Социални дейности и здравеопазване" на община Велико Търново проведоха пресконференция на 3-ти септември 2020 г. в Прес центъра на БТА във връзка с изпълнението на проект „Да не останем нито едно нуждаещо се лице без грижа” – Защита на праватана уазвими лица, пострадали от домашно насилие в София, Хасково, Свиленград и Велико Търново в условията на пандемия финансира с договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-151/2020г. от Министерство на правосъдието на Република България.

05/10/20

Представен бе проблемът „домашно насилие” в условията на пандемия, възможностите и ограниченията пред социалната работа с пострадали от домашно насилие, възможностите, които българското законодателство предоставя за защита на пострадалите.

Проектът, както и новоразкритите услуги от страна на община Велико Търново предоставят безплатни професионални услуги за пострадали от домашно насилие, програми за социално-психологическо консултиране, за овластяване и психологическа подкрепа, за юридическо консултиране, както и специализираната програма за извършители.