Фондация „Български център за джендър изследвания” представи Програма за превенция и защита от домашно насилие сред подрастващите

На 13-ти юли 2017 г. /четвъртък/ в конферентната зала на ет.2 в Община Хасково се проведе заключителната конференция по проект „Казвам Не на насилието у дома” - Мониторинг, ранна превенция и защита от домашно насилие, чрез пилотно въвеждане на специализирана учебна програма за превенция и защита от ДН, наблюдение на дела по ЗЗДН и предоставяне на качествени социални услуги за пострадали и извършители на домашно насилие.

26/07/17

Проектът се изпълни от фондация „Български център за джендър изследвания” и е финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-531/23.12.2016г.от Министерство на правосъдието. По време на конференцията бяха представени резултатите, постигнати чрез изпълнението на проекта. На първо място беше осигурено продължаването на безплатните услуги за пострадали от домашно насилие – в рамките на проекта са предоставени 30 социални, 20 психологически, 40 юридически консултации (20 от които в София) и 10 консултации с трудов посредник. Продължена бе и Специализираната програма за извършители на насилие, като през нея преминаха 4 лица, две от които насочени със съдебна заповед.

По проекта беше изработена Програма за превенция и защита от домашно насилие сред подрастващите, която бе тествана пилотно в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Хасково. През програмата преминаха учениците от три паралелки (по една от 6, 7 и 8 клас), които чрез интерактивни игри и неформално обучение придобиха нови знания и умения по теми като равнопоставеност на половете, полови стереотипи, домашно насилие, дискриминация и др. По време на конференцията официално беше представена Програма за превенция и защита от домашно насилие сред подрастващите, пред учители и специалисти, работещи с деца, а Регионално управление на образованието – Хасково пое ангажимента да разпространи Програмата във всички училища в региона.

В рамките на проекта бе осъществен мониторинг върху прилагането на ЗЗДН чрез наблюдение на дела в Районен съд – Хасково и анализ на законодателството за съответствие с международните стандарти в областта на защитата от насилие. На заключителната конференция беше представен доклада от мониторинга на ЗЗДН, съдържащ препоръки за промяна в законодателството, целящи осигуряването на максимална защита за жертвите на домашно насилие пред представители на заинтересованите страни – представители на съда, прокуратурата, полицията, дирекция „Социално подпомагане” и др.

Програмата за превенция и защита от домашно насилие може да свалите от прикачения файл.

Прикачени файлове: