Фондация „Български център за джендър изследвания” представи Програма за превенция и защита от домашно насилие сред подрастващите

На 13-ти юли 2017 г. /четвъртък/ в конферентната зала на ет.2 в Община Хасково се проведе заключителната конференция по проект „Казвам Не на насилието у дома” - Мониторинг, ранна превенция и защита от домашно насилие, чрез пилотно въвеждане на специализирана учебна програма за превенция и защита от ДН, наблюдение на дела по ЗЗДН и предоставяне на качествени социални услуги за пострадали и извършители на домашно насилие.

26/07/17

Проектът се изпълни от фондация „Български център за джендър изследвания” и е финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-531/23.12.2016г.от Министерство на правосъдието. По време на конференцията бяха представени резултатите, постигнати чрез изпълнението на проекта. На първо място беше осигурено продължаването на безплатните услуги за пострадали от домашно насилие – в рамките на проекта са предоставени 30 социални, 20 психологически, 40 юридически консултации (20 от които в София) и 10 консултации с трудов посредник. Продължена бе и Специализираната програма за извършители на насилие, като през нея преминаха 4 лица, две от които насочени със съдебна заповед.

По проекта беше изработена Програма за превенция и защита от домашно насилие сред подрастващите, която бе тествана пилотно в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Хасково. През програмата преминаха учениците от три паралелки (по една от 6, 7 и 8 клас), които чрез интерактивни игри и неформално обучение придобиха нови знания и умения по теми като равнопоставеност на половете, полови стереотипи, домашно насилие, дискриминация и др. По време на конференцията официално беше представена Програма за превенция и защита от домашно насилие сред подрастващите, пред учители и специалисти, работещи с деца, а Регионално управление на образованието – Хасково пое ангажимента да разпространи Програмата във всички училища в региона.

В рамките на проекта бе осъществен мониторинг върху прилагането на ЗЗДН чрез наблюдение на дела в Районен съд – Хасково и анализ на законодателството за съответствие с международните стандарти в областта на защитата от насилие. На заключителната конференция беше представен доклада от мониторинга на ЗЗДН, съдържащ препоръки за промяна в законодателството, целящи осигуряването на максимална защита за жертвите на домашно насилие пред представители на заинтересованите страни – представители на съда, прокуратурата, полицията, дирекция „Социално подпомагане” и др.

Програмата за превенция и защита от домашно насилие може да свалите от прикачения файл.

Прикачени файлове:
 • 10/08/18
  Размисли относно предишните военни престъпления и днешните престъпления срещу човечеството

  Всеобщата декларация за правата на човека повече се нарушава, отколкото се спазва

 • 08/08/18
  Brief overview of the results of the projects

  “Pilot action for tackling violence against women and girls with disabilities in Bulgaria through research, raising awareness and strategic litigation” and “Enhanced cooperation with key stakeholders - the institutions and CSOs for strengthening of measures and policies for effective protection and access to justice of women and girls with disabilities, victims of violence in Bulgaria” - 2015-2018 supported by OSI-Budapest The projects were implemented in cooperation with the Bulgarian Gender Research Foundation and the expert lawyer Aneta Genova

 • 31/07/18
  Стартира специализирана национална телефонна линия за подкрепа на хора преживели домашно насилие

  От 30 юли 2018г. „Алианс за защита от насилие основано на пола“ (АЗНОП) стартира работата на 24-часова специализирана национална телефонна линия в помощ на жертвите на домашно насилие. Услугата ще бъде денонощно достъпна и безплатна за обаждащите се. Номерът е 0800 11977. Линията гарантира достъпна ежедневна, 24-часова, психологическа помощ, подкрепа и застъпничество за хора, преживели домашно насилие, в условията на анонимност, конфиденциалност, изслушване и подкрепа, насочване към социално-психологически, правни и други услуги; това включва насочване и към други институции и организации в цялата страна за по-ефективна намеса в случай на актове на домашно насилие.