Фондация БЦДИ изработи Методика за социално-психологическо консултиране на пострадали от домашно насилие

Фондация БЦДИ издаде Методика за социално-психологическо консултиране на пострадали от домашно насилие в изпълнение на проект „Да обединим усилия в борбата срещу домашното насилие”. Проектът се финансира от Министерство на правосъдието на Република България с договор № 93-00-183/2018 г.

Методиката е насочена към специалисти, консултиращи жертви на домашно насилие и в нея са разгледани основните елементи и етапи от провеждането на доверителен контакт и интервю с пострадалите лица.

Методиката може да видите в прикачения файл.

20/11/18
Прикачени файлове: