Фондация БЦДИ издаде Програма за превенция на домашно насилие сред подрастващите

Фондация БЦДИ издаде Програма за превенция на домашно насилие сред подрастващите в изпълнение на проект „Да обединим усилия в борбата срещу домашното насилие”. Проектът се финансира от Министерство на правосъдието на Република България с договор № 93-00-183/2018 г.

23/10/18

Първото издание на Програмата за превенция на домашно насилие сред подрастващите беше разработено от Петя Петкова и Радостина Георгиева – психолози с дългогодишна практика в областта на домашното насилие, през 2017г. в рамките на проект „Казвам НЕ на насилието у дома”, финансиран отново от Министерство на правосъдието. Програмата беше пилотно тествана от екипа на фондацията в три паралелки (по една от 6, 7 и 8 клас) от СУ „Св. Паисий Хилендарски” – град Хасково. Направена беше оценка на приложимостта на Програмата и съответствието на темите и модулите с потребностите на учениците. През 2018г. Кристина Йорданова – част от екипа изпълнявал на практика Програмата и Георги Станков – психолог с опит в работата с деца преработиха програмата и я дообогатиха с още упражнения и интерактивни занимания за децата.

Нашата цел е да предложим нови и конструктивни методи в работата с младите хора в сферата на човешките права, с фокус върху джендър насилието, част от което е и домашното насилие. Идеята на Програмата е да засили превенцията върху младите хора и да изложи негативните ефекти от насилието основано на пола, което има отражение както върху отделната личност, така и върху цялото общество. Ние се стремим да предложим нови идеи за борбата с различните форми на насилие и джендър стереотипи. Програмата може да бъде прилагана в училища, социални услуги, младежки центрове, читалища и клубове. Тя може да се прилага от педагози, психолози, социални работници, представители на НПО и доброволци.

Програмата, която предлагаме се състои от осем модула, всеки от които може да бъде поднесен на децата в рамките на една или две сесии (учебни часове) съобразно техните потребности, дефицити и предпочитания.

Програмата може да видите в прикачения файл.