Фондация БЦДИ издаде Програма за превенция на домашно насилие сред подрастващите

Фондация БЦДИ издаде Програма за превенция на домашно насилие сред подрастващите в изпълнение на проект „Да обединим усилия в борбата срещу домашното насилие”. Проектът се финансира от Министерство на правосъдието на Република България с договор № 93-00-183/2018 г.

23/10/18

Първото издание на Програмата за превенция на домашно насилие сред подрастващите беше разработено от Петя Петкова и Радостина Георгиева – психолози с дългогодишна практика в областта на домашното насилие, през 2017г. в рамките на проект „Казвам НЕ на насилието у дома”, финансиран отново от Министерство на правосъдието. Програмата беше пилотно тествана от екипа на фондацията в три паралелки (по една от 6, 7 и 8 клас) от СУ „Св. Паисий Хилендарски” – град Хасково. Направена беше оценка на приложимостта на Програмата и съответствието на темите и модулите с потребностите на учениците. През 2018г. Кристина Йорданова – част от екипа изпълнявал на практика Програмата и Георги Станков – психолог с опит в работата с деца преработиха програмата и я дообогатиха с още упражнения и интерактивни занимания за децата.

Нашата цел е да предложим нови и конструктивни методи в работата с младите хора в сферата на човешките права, с фокус върху джендър насилието, част от което е и домашното насилие. Идеята на Програмата е да засили превенцията върху младите хора и да изложи негативните ефекти от насилието основано на пола, което има отражение както върху отделната личност, така и върху цялото общество. Ние се стремим да предложим нови идеи за борбата с различните форми на насилие и джендър стереотипи. Програмата може да бъде прилагана в училища, социални услуги, младежки центрове, читалища и клубове. Тя може да се прилага от педагози, психолози, социални работници, представители на НПО и доброволци.

Програмата, която предлагаме се състои от осем модула, всеки от които може да бъде поднесен на децата в рамките на една или две сесии (учебни часове) съобразно техните потребности, дефицити и предпочитания.

Програмата може да видите в прикачения файл.

 • 10/08/18
  Размисли относно предишните военни престъпления и днешните престъпления срещу човечеството

  Всеобщата декларация за правата на човека повече се нарушава, отколкото се спазва

 • 08/08/18
  Brief overview of the results of the projects

  “Pilot action for tackling violence against women and girls with disabilities in Bulgaria through research, raising awareness and strategic litigation” and “Enhanced cooperation with key stakeholders - the institutions and CSOs for strengthening of measures and policies for effective protection and access to justice of women and girls with disabilities, victims of violence in Bulgaria” - 2015-2018 supported by OSI-Budapest The projects were implemented in cooperation with the Bulgarian Gender Research Foundation and the expert lawyer Aneta Genova

 • 31/07/18
  Стартира специализирана национална телефонна линия за подкрепа на хора преживели домашно насилие

  От 30 юли 2018г. „Алианс за защита от насилие основано на пола“ (АЗНОП) стартира работата на 24-часова специализирана национална телефонна линия в помощ на жертвите на домашно насилие. Услугата ще бъде денонощно достъпна и безплатна за обаждащите се. Номерът е 0800 11977. Линията гарантира достъпна ежедневна, 24-часова, психологическа помощ, подкрепа и застъпничество за хора, преживели домашно насилие, в условията на анонимност, конфиденциалност, изслушване и подкрепа, насочване към социално-психологически, правни и други услуги; това включва насочване и към други институции и организации в цялата страна за по-ефективна намеса в случай на актове на домашно насилие.