Участие в международна конференция „Междуинституционално сътрудничество: модели за превенция и борба с насилието срещу жени на регионално равнище”, гр. Астрахан, Русия

АдвокатДаниела Горбунова взе участие като лектор във форум в гр. Астрахан 9-10 април 2019 г., организиран в рамките на проект „Сътрудничество за изпълнение на Националната стратегия за действие на Руската федерация за жените (2017-2022 )”, изпълняван от Съвета на Европа в сътрудничество с Министерството на труда и социалната закрила на Руската федерация, Службата на висшите ръководители, Комисарът по правата на човека в Руската федерация и Министерството на външните работи на Руската федерация.

08/05/19

Целта на семинара беше да се обсъдят конкретни политики и законодателство за превенция, защита, наказателно преследване и интегриран подход към насилието срещу жени и момичета, да се анализират различни национални модели, да се идентифицират предизвикателствата и нуждите от борба с насилието срещу жени на местно ниво и да се направи заключения за по-нататъшно развитие на регионално и федерално равнище за предотвратяване на насилието над жени и за защита на жертвите.
Обсъден бе опитът на Руската федерация и моделите за превенция и защита от насилие срещу жени. Лектори бяха представители на регионалните министерства на социалното развитие, Министерството на вътрешните работи, Министерството на семейството, демографската политика и социално благополучие, Комитет за социална закрила, Регионални омбудсмани, ръководители на кризисни центрове от Астраханска област, Пермски край, Саратовска област, Уляновска област, Волгоградска област и Република Удмуртия, и НПО - Съюз на жените от Русия и Фондацията за подкрепа на децата в трудна житейска ситуация.
В работата на семинара участие взеха членът на Руската Държавна Дума на Федералното събрание на Руската федерация г-жа Оксана Пушкина, първи заместник-министър на труда и социалната защита г-н Алексей Вовченко, представители на управлението на Астраханска област, ръководител на Програмата на Съвета на Европа в Русия г-н Петър Сич, заместник-началник на Службата на Върховния комисар по правата на човека Михаил Виноградов, старши съветник на Департамента по европейско сътрудничество – Представител на Министерството на външните работи Екатерина Горбатова и заместник-началник на Делегацията на Европейския съюз в Руската федерация Алеска Симкич.
Европейските модели на междуведомствено сътрудничество бяха представени от Ола Флорин – заместник-директор, Отдел за равенство между половете, Министерство на здравеопазването и социалните въпроси на Швеция, Йохан Гортуърст - старши съветник по политиките на Федерацията на приютите, Холандия и адвокат Даниела Горбунова – представител на Фондация БЦДИ, която представи българския модел и практики.

 • 03/02/20
  Заповедите за незабавна защита от домашно насилие са скочили четирикратно през 2019 г.

  Четири пъти е скочил броят на издадените заповеди за незабавна защита от домашно насилие през 2019 г. в сравнение с 2018 г., сочат данни на МВР, предоставени по запитване на Български хелзинкски комитет. Заповедите за незабавна защита се издават от съда, разглеждащ делото за домашно насилие, за срока на съдебното производство, когато има данни, че здравето или животът на пострадалите са в пряка, непосредствена или последваща опасност.

 • 08/01/20
  Становище на Фондация „БЦДИ” – София относно убийството на генерал Солеймани

  Ние, като организация с ясни и последователни позиции срещу насилието, терористичните атаки и срещу войната, изразяваме силно безпокойство от извършеното от командването на САЩ убийство на иранския генерал Солеймани в Ирак.

 • 18/12/19
  Пилотно социологическо проучване на потребностите на хората с деменция и техните близки в България

  През 2019 г. Фондация „Състрадание Алцхаймер България” завърши работата по проект „Заедно уважаваме, популяризираме и действаме – включващо общество за всички възрасти и всички етапи на деменцията“, с подкрепата на Мрежата на европейските фондации (Инициатива на Европейските фондации в областта на деменцията). Проведено бе пилотно социологическо проучване, посветено на проблемите на лицата, живеещи с деменция и техните близки и резултатите от него са описани в настоящия доклад.

  Може да видите доклада в прикачения файл.