Участие в международна конференция „Междуинституционално сътрудничество: модели за превенция и борба с насилието срещу жени на регионално равнище”, гр. Астрахан, Русия

АдвокатДаниела Горбунова взе участие като лектор във форум в гр. Астрахан 9-10 април 2019 г., организиран в рамките на проект „Сътрудничество за изпълнение на Националната стратегия за действие на Руската федерация за жените (2017-2022 )”, изпълняван от Съвета на Европа в сътрудничество с Министерството на труда и социалната закрила на Руската федерация, Службата на висшите ръководители, Комисарът по правата на човека в Руската федерация и Министерството на външните работи на Руската федерация.

08/05/19

Целта на семинара беше да се обсъдят конкретни политики и законодателство за превенция, защита, наказателно преследване и интегриран подход към насилието срещу жени и момичета, да се анализират различни национални модели, да се идентифицират предизвикателствата и нуждите от борба с насилието срещу жени на местно ниво и да се направи заключения за по-нататъшно развитие на регионално и федерално равнище за предотвратяване на насилието над жени и за защита на жертвите.
Обсъден бе опитът на Руската федерация и моделите за превенция и защита от насилие срещу жени. Лектори бяха представители на регионалните министерства на социалното развитие, Министерството на вътрешните работи, Министерството на семейството, демографската политика и социално благополучие, Комитет за социална закрила, Регионални омбудсмани, ръководители на кризисни центрове от Астраханска област, Пермски край, Саратовска област, Уляновска област, Волгоградска област и Република Удмуртия, и НПО - Съюз на жените от Русия и Фондацията за подкрепа на децата в трудна житейска ситуация.
В работата на семинара участие взеха членът на Руската Държавна Дума на Федералното събрание на Руската федерация г-жа Оксана Пушкина, първи заместник-министър на труда и социалната защита г-н Алексей Вовченко, представители на управлението на Астраханска област, ръководител на Програмата на Съвета на Европа в Русия г-н Петър Сич, заместник-началник на Службата на Върховния комисар по правата на човека Михаил Виноградов, старши съветник на Департамента по европейско сътрудничество – Представител на Министерството на външните работи Екатерина Горбатова и заместник-началник на Делегацията на Европейския съюз в Руската федерация Алеска Симкич.
Европейските модели на междуведомствено сътрудничество бяха представени от Ола Флорин – заместник-директор, Отдел за равенство между половете, Министерство на здравеопазването и социалните въпроси на Швеция, Йохан Гортуърст - старши съветник по политиките на Федерацията на приютите, Холандия и адвокат Даниела Горбунова – представител на Фондация БЦДИ, която представи българския модел и практики.