Три млади българки са отличени от ЮНЕСКО за принос в науката

Три обещаващи млади български жени учени бяха отличени с национални стипендии за своя изключителен принос в областта на науката, съобщава nauka.offnews.bg.

20/12/16

Три млади българки са отличени от ЮНЕСКО за принос в науката

Награждаването на тазгодишните стипендианти в програмата „За жените в науката“ се проведе на 15 ноември в сградата на ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Проф. Николай Витанов, заместник-ректор на висшето учебно заведение и председател на академичното жури, оценило кандидатурите, сподели пред публиката, че тази година конкурсът е бил изключително оспорван. Получени са рекордните 58 кандидатури, от които са избрани три.

Наградените са:

Д-р Ахинора Балтакова, главен асистент към катедра Климатология, Хидрология и Геоморфология към ГГФ на СУ „Св. Климент Охридски“ с проект на тема „Режим, динамика и пространствен обхват на криогенните процеси в Пирин“.

Д-р Йорданка Каракирова, главен асистент в Института по Катализ към БАН за проект на тема „Разработване на нов вид твърдо тяло / ЕПР дозиметри за високоенергетично лъчение“

Д-р Калина Николова-Ганева, главен асистент в лаборатория по Експериментална имунология, институт по Микробиология към БАН за проект на тема „Модулиране на цитокиновата експресия на регулаторни Б-лимфоцити посредством епигенетична модификация на генома“.

„За жените в науката“ е съвместна програма на L’Oréal и ЮНЕСКО, създадена през 1998 г. Това са първите международни награди, посветени на жените учени в целия свят. Целта им е да отличават и насърчават жените учени от цял свят, които чрез работата си допринасят за развитието и прогреса на науката.

Стипендиите се присъждат на забележителни млади жени учени в целия свят, като им осигуряват достъп до международна научна общност, насърчават ги и им дават възможност да продължат изследванията в своята научна сфера, като ги подкрепят в момент, който може да е решаващ за тяхната научна кариера.

Всяка година програмата награждава със стипендии най-добрите научни проекти в областта на естествените науки. През последните 18 години „За жените в науката“ е отличила над 2530 жени учени в 112 държави. 

Копирано от: http://www.zarata.org

 • 13/03/17
  Sexist Hate Speech – a violation of women’s human rights

  You are invited to join a side event to discuss the causes and forms of sexist hate speech, its targets, impact and measures needed to curb it.

 • 18/01/17
  СБЖ ОТЛИЧИ ТАНЯ ЙОВЕВА СЪС „ЗЛАТНО ПЕРО”

  Съюзът на българските журналисти /СБЖ/ присъди най-високото си отличие – „Златното перо”, на г-жа Таня Йовева. Наградата и почетната грамота бяха връчени на журналистката на 4-ти януари лично от председателя на УС на СБЖ г-жа Снежана Тодорова.

 • 20/12/16
  Българки разработват технология за пречистване на води чрез нано-диаманти

  Пречистване от отровите чрез нано-диаманти – това е идеята на проекта НаноБиоРем, разработван от група българки с надеждата да разпространят технологията по цял свят. Казват, че изобретението им може да направи чудеса за човешката кожа, но далеч не само тя може да „грейне“ чрез нанодиамантите. Освен за подобряване на здравословното състояние нано-технологията може да e полезна и за пречистване на вода.