Три млади българки са отличени от ЮНЕСКО за принос в науката

Три обещаващи млади български жени учени бяха отличени с национални стипендии за своя изключителен принос в областта на науката, съобщава nauka.offnews.bg.

20/12/16

Три млади българки са отличени от ЮНЕСКО за принос в науката

Награждаването на тазгодишните стипендианти в програмата „За жените в науката“ се проведе на 15 ноември в сградата на ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Проф. Николай Витанов, заместник-ректор на висшето учебно заведение и председател на академичното жури, оценило кандидатурите, сподели пред публиката, че тази година конкурсът е бил изключително оспорван. Получени са рекордните 58 кандидатури, от които са избрани три.

Наградените са:

Д-р Ахинора Балтакова, главен асистент към катедра Климатология, Хидрология и Геоморфология към ГГФ на СУ „Св. Климент Охридски“ с проект на тема „Режим, динамика и пространствен обхват на криогенните процеси в Пирин“.

Д-р Йорданка Каракирова, главен асистент в Института по Катализ към БАН за проект на тема „Разработване на нов вид твърдо тяло / ЕПР дозиметри за високоенергетично лъчение“

Д-р Калина Николова-Ганева, главен асистент в лаборатория по Експериментална имунология, институт по Микробиология към БАН за проект на тема „Модулиране на цитокиновата експресия на регулаторни Б-лимфоцити посредством епигенетична модификация на генома“.

„За жените в науката“ е съвместна програма на L’Oréal и ЮНЕСКО, създадена през 1998 г. Това са първите международни награди, посветени на жените учени в целия свят. Целта им е да отличават и насърчават жените учени от цял свят, които чрез работата си допринасят за развитието и прогреса на науката.

Стипендиите се присъждат на забележителни млади жени учени в целия свят, като им осигуряват достъп до международна научна общност, насърчават ги и им дават възможност да продължат изследванията в своята научна сфера, като ги подкрепят в момент, който може да е решаващ за тяхната научна кариера.

Всяка година програмата награждава със стипендии най-добрите научни проекти в областта на естествените науки. През последните 18 години „За жените в науката“ е отличила над 2530 жени учени в 112 държави. 

Копирано от: http://www.zarata.org