Три млади българки са отличени от ЮНЕСКО за принос в науката

Три обещаващи млади български жени учени бяха отличени с национални стипендии за своя изключителен принос в областта на науката, съобщава nauka.offnews.bg.

20/12/16

Три млади българки са отличени от ЮНЕСКО за принос в науката

Награждаването на тазгодишните стипендианти в програмата „За жените в науката“ се проведе на 15 ноември в сградата на ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Проф. Николай Витанов, заместник-ректор на висшето учебно заведение и председател на академичното жури, оценило кандидатурите, сподели пред публиката, че тази година конкурсът е бил изключително оспорван. Получени са рекордните 58 кандидатури, от които са избрани три.

Наградените са:

Д-р Ахинора Балтакова, главен асистент към катедра Климатология, Хидрология и Геоморфология към ГГФ на СУ „Св. Климент Охридски“ с проект на тема „Режим, динамика и пространствен обхват на криогенните процеси в Пирин“.

Д-р Йорданка Каракирова, главен асистент в Института по Катализ към БАН за проект на тема „Разработване на нов вид твърдо тяло / ЕПР дозиметри за високоенергетично лъчение“

Д-р Калина Николова-Ганева, главен асистент в лаборатория по Експериментална имунология, институт по Микробиология към БАН за проект на тема „Модулиране на цитокиновата експресия на регулаторни Б-лимфоцити посредством епигенетична модификация на генома“.

„За жените в науката“ е съвместна програма на L’Oréal и ЮНЕСКО, създадена през 1998 г. Това са първите международни награди, посветени на жените учени в целия свят. Целта им е да отличават и насърчават жените учени от цял свят, които чрез работата си допринасят за развитието и прогреса на науката.

Стипендиите се присъждат на забележителни млади жени учени в целия свят, като им осигуряват достъп до международна научна общност, насърчават ги и им дават възможност да продължат изследванията в своята научна сфера, като ги подкрепят в момент, който може да е решаващ за тяхната научна кариера.

Всяка година програмата награждава със стипендии най-добрите научни проекти в областта на естествените науки. През последните 18 години „За жените в науката“ е отличила над 2530 жени учени в 112 държави. 

Копирано от: http://www.zarata.org

 • 28/08/17
  ПОКАНА ДО МЕДИИТЕ - ПРЕСKОНФЕРЕНЦИЯ - 30.08.2017 г.

  Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола”, обединяващо11 организации от цялата страна и Фондация „Български център за джендър изследвания”, със съдействието на Българската телеграфна агенция организират на 30 август 2017 г. от 13,00 до 14,30 часа в сградата на БТА пресконференция на тема „НЕ на насилието срещу Жените и бездействието на институциите! ДА на незабавната ратификация на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба срещу насилието срещу жените и домашното насилие – Истанбулската конвенция!”

 • 28/08/17
  ПРИЗИВ ЗА ДЕЙСТВИЕ

  Изправяме се срещу БЕЗДЕЙСТВИЕТО и срещу НЕжеланието да се приемат необходимите законодателни промени за най-строго преследване и наказване на извършителите на насилие! Да се ратифицира незабавно Истанбулската конвенция- Конвенцията на Съвета на Европаза превенция и борба срещу насилието срещу жените и домашното насилие!

  НЕ на ОРЪЖИЯТА и на БЕЗКОНТРОЛНАТА им употреба!

 • 28/07/17
  Осем семинара, посветени на темите: изменения на климата, екологична справедливост и екологична миграция по проект SAME WORLD бяха проведени в градовете Бургас, Силистра, Кочериново и София

  През периода 8-15 юни 2017 г. екипът на Фондация „Български център за джендър изследвания” проведесерия от семинари в училища в рамките на проекта „SAME WORLD” в градовете Силистра, Бургас, София и Кочериново на тема измененията на климата, екологична справедливост и екологична миграция.