Стартира специализирана национална телефонна линия за подкрепа на хора преживели домашно насилие

От 30 юли 2018г. „Алианс за защита от насилие основано на пола“ (АЗНОП) стартира работата на 24-часова специализирана национална телефонна линия в помощ на жертвите на домашно насилие. Услугата ще бъде денонощно достъпна и безплатна за обаждащите се. Номерът е 0800 11977. Линията гарантира достъпна ежедневна, 24-часова, психологическа помощ, подкрепа и застъпничество за хора, преживели домашно насилие, в условията на анонимност, конфиденциалност, изслушване и подкрепа, насочване към социално-психологически, правни и други услуги; това включва насочване и към други институции и организации в цялата страна за по-ефективна намеса в случай на актове на домашно насилие.

31/07/18

Линията ще се обслужва от професионалисти и специалисти, които имат опит в работата с хора преживели домашно насилие, а не от доброволци. От дългогодишния опит на всички организации, членове на АЗНОП в работа с жертви на насилие, ние знаем, че е много важно при първото обаждане на човек преживял домашно насилие и търсещ помощ да може да се получи адекватна и навременна подкрепа, както и информация за възможностите за реагиране при преживяно насилие.

Стартирането на линията стана възможно с финансовата подкрепа на Avon България. Avon дари 50 000 лева от събраните средства в кампанията „Говори открито срещу домашното насилие“ за стартиране на националната специализирана линия в помощ на хора преживели домашно насилие.

„Алианс за защита от насилие, основано на пола“ и Avon се обединяват около разбирането, че домашното насилие е проблем, който засяга цялото общество, и никой не трябва да затваря очите си пред плашещата действителност. По последни статистически данни всяка трета жена в България е била обект на насилие обусловено от пола. Колкото по-открито се говори за домашното насилие и то се показва като акт на нарушаване на човешките права, а не като личен или семеен проблем, толкова по-ефективна ще бъде борбата с домашното насилие. Колкото повече възможности за получаване на информация и търсене на помощ по проблема има, толкова повече хора биха могли да намерят начин да се избавят от безизходицата, в която често имат чувството, че се намират жените, жертви на домашно насилие. Затова е важно да се разкриват повече и нови услуги за жертвите на насилие – специализирани телефонни линии, консултативни и кризисни центрове.

Avon, като компания с мисия да помага на жените да бъдат красиви, успешни и здрави, е превърнала битката с домашното насилие в свой глобален ангажимент. Основна задача за кампанията „Говори открито“ е да помогне на жертвите да излязат от жестокия кръг на насилието и да потърсят нови възможности, с които ще се чувстват по-щастливи и успешни. За тази цел Avon работи в тясно сътрудничество със своя партньор Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола“.

За повече информация:

Силвия Овчарченска, координатор на телефонната линия
и председател на Сдружение „Знание, успех, промяна”e-mail:ksc_association@abv.bg