Становище на Фондация „БЦДИ” – София относно убийството на генерал Солеймани

Ние, като организация с ясни и последователни позиции срещу насилието, терористичните атаки и срещу войната, изразяваме силно безпокойство от извършеното от командването на САЩ убийство на иранския генерал Солеймани в Ирак.

08/01/20

По начина на извършване и в сегашния международен контекст този акт представлява според нас незаконно посегателство върху живота на генерала и на поне още 9 души, което е в нарушение на международното право и на международното право за правата на човека. При отсъствието на активни военни действия, при липса на ясни доказателства за непосредствена смъртна опасност, както и за ситуация на неизбежна отбрана, екзекуцията на генерала и останалите загинали лица не може да бъде законно оправдана. В този смисъл ние се присъединяваме към мнението на Специалния докладчик на ООН по извънсъдебните екзекуции.

Силно сме обезпокоени от ескалацията на напрежението в резултат на това убийство и от непредвидимите последици за региона и за света от такава ескалация в отношенията между две големи държави, притежаващи ядрени програми. В момента всички граждани и на САЩ, и на Европа, а и по света, са поставени в още по-голяма опасност от нападения.

Надяваме се на въздържане на САЩ и Иран от по-нататъшни агресивни действия, както и за активна позиция и дейност на международната общност, на ООН и на Европейския съюз за омиротворяване на ситуацията и намаляване на рисковете от по- нататъшни конфликти.

Призоваваме българските власти да имат активна позиция в тази насока и действат с необходимото внимание и предпазливост при поемане на международни ангажименти за стратегическо сътрудничество, предвид сегашната обстановка и рисковете за България и за региона. Надяваме се, че всички решения за България и българските граждани ще бъдат вземани по законен и прозрачен начин и хората ще бъдат своевременно информирани на всеки етап, преди вземането на решения.