Специализирано обучение за магистрати в Букурещ

В периода 10-12 май 2017 г.в гр. Букурещ се проведе специализарано обучение на адвокати, съдии и прокурори от България и Румъния в рамкита на проект Strengthening lawyers’ legal knowledge and cooperation with prosecutors and judges, to protect victims of human trafficking rights in the judicial proceedings”, (JUST/2015/JTRA/AG/EJTR/8686).

22/05/17

Координатор на проекта за България е Фондация „Български център за джендър изследвания” в партньорство с Асоциация Pro Refugio- Букурещ, Румъния, Scandinavian Human Rights Lawyers, KOK-Германия (German nationwide activist coordination group combating trafficking in human beings) иECPAT Германия.

Събитието бе проведено със съдействието на Националната комисия за борба с трафика на хора и участието на Алианс за защита от насилие, основано на пола. Лектори от Българска страна бяха адвокат Даниела Горбунова и прокурор Владимир Николов (Районна прокуратура - Плевен).

 • 06/12/17
  Avon България дари 50 000 лв. за стартиране на телефонна линия в помощ на жертвите на домашно насилие

  Avon дари събраните средства в кампанията „Говори открито срещу домашното насилие“ на своя партньор в България - „Алианс за защита от насилие, основано на пола“

 • 28/08/17
  ПОКАНА ДО МЕДИИТЕ - ПРЕСKОНФЕРЕНЦИЯ - 30.08.2017 г.

  Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола”, обединяващо11 организации от цялата страна и Фондация „Български център за джендър изследвания”, със съдействието на Българската телеграфна агенция организират на 30 август 2017 г. от 13,00 до 14,30 часа в сградата на БТА пресконференция на тема „НЕ на насилието срещу Жените и бездействието на институциите! ДА на незабавната ратификация на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба срещу насилието срещу жените и домашното насилие – Истанбулската конвенция!”

 • 28/08/17
  ПРИЗИВ ЗА ДЕЙСТВИЕ

  Изправяме се срещу БЕЗДЕЙСТВИЕТО и срещу НЕжеланието да се приемат необходимите законодателни промени за най-строго преследване и наказване на извършителите на насилие! Да се ратифицира незабавно Истанбулската конвенция- Конвенцията на Съвета на Европаза превенция и борба срещу насилието срещу жените и домашното насилие!

  НЕ на ОРЪЖИЯТА и на БЕЗКОНТРОЛНАТА им употреба!