Специализирано обучение за магистрати в Букурещ

В периода 10-12 май 2017 г.в гр. Букурещ се проведе специализарано обучение на адвокати, съдии и прокурори от България и Румъния в рамкита на проект Strengthening lawyers’ legal knowledge and cooperation with prosecutors and judges, to protect victims of human trafficking rights in the judicial proceedings”, (JUST/2015/JTRA/AG/EJTR/8686).

22/05/17

Координатор на проекта за България е Фондация „Български център за джендър изследвания” в партньорство с Асоциация Pro Refugio- Букурещ, Румъния, Scandinavian Human Rights Lawyers, KOK-Германия (German nationwide activist coordination group combating trafficking in human beings) иECPAT Германия.

Събитието бе проведено със съдействието на Националната комисия за борба с трафика на хора и участието на Алианс за защита от насилие, основано на пола. Лектори от Българска страна бяха адвокат Даниела Горбунова и прокурор Владимир Николов (Районна прокуратура - Плевен).

 • 10/08/18
  Размисли относно предишните военни престъпления и днешните престъпления срещу човечеството

  Всеобщата декларация за правата на човека повече се нарушава, отколкото се спазва

 • 08/08/18
  Brief overview of the results of the projects

  “Pilot action for tackling violence against women and girls with disabilities in Bulgaria through research, raising awareness and strategic litigation” and “Enhanced cooperation with key stakeholders - the institutions and CSOs for strengthening of measures and policies for effective protection and access to justice of women and girls with disabilities, victims of violence in Bulgaria” - 2015-2018 supported by OSI-Budapest The projects were implemented in cooperation with the Bulgarian Gender Research Foundation and the expert lawyer Aneta Genova

 • 31/07/18
  Стартира специализирана национална телефонна линия за подкрепа на хора преживели домашно насилие

  От 30 юли 2018г. „Алианс за защита от насилие основано на пола“ (АЗНОП) стартира работата на 24-часова специализирана национална телефонна линия в помощ на жертвите на домашно насилие. Услугата ще бъде денонощно достъпна и безплатна за обаждащите се. Номерът е 0800 11977. Линията гарантира достъпна ежедневна, 24-часова, психологическа помощ, подкрепа и застъпничество за хора, преживели домашно насилие, в условията на анонимност, конфиденциалност, изслушване и подкрепа, насочване към социално-психологически, правни и други услуги; това включва насочване и към други институции и организации в цялата страна за по-ефективна намеса в случай на актове на домашно насилие.