Смесен курс за обучение на учители и родители, посветен на темите климатични изменения, екологична справедливост и екологична миграция в рамките на проекта SAME WORLD

В рамките на международния проект SAME WORLD бе разработен смесен курс за обучение на учители и родители от България, Италия, Словакия, Словения, Унгария, Естония, Германия, Испания, Гърция и Португалия. Желание за участие от България заявиха повече от 35 учители от гр. Бургас, гр. Силистра, гр. Айтос, гр. Кочериново и други населени места.

28/07/17

Основните теми в обучението са:

Урок 1.1.Климатичните изменения: двойно предизвикателство

Урок 1.2. Екологична миграция и климатични изменения

Урок 1.3. Нашето наследство за бъдещето. Модели и практики за пресъздаване на нашия свят.

Урок 2 – Национален модул - Изменията на климата и отражението им в България; Изменията на климата и отражението им върху мъжете и жените, човешкото здраве, в частност жените и децата.

Смесеният курс е дигитален и е достъпен за ползване и след края на проекта от електронната платформа http://edu-kit.sameworld.eu/ - уроците са преведени на 11 европейски езика, сред които и е и български.

Проведени бяха 3 срещи – семинари (face to face meetings) с учители и родители – участници в електронното обучение в гр. Силистра на 8-ми юни 2017 г. в ПМГ „Св. Климент Охридски”, в гр. Бургас на 15 юни 2017 г. в РУО – Бургас и трета обща среща на учителите – участници в хотел „Аква”, гр. Варна на 14 юли 2017 г.

Проведените срещи в гр. Силистра и гр. Бургас имаха задачата да запознаят учителите с основната мисия на проекта, дейностите и продуктите, разработени в сътрудничество с различни експерти от повече от 10 държави. Основните въпроси, които бяха представени и дискутирани – значимостта на проблема изменение на климата, отражението му в глобален план и как би могъл да бъде представен в рамките на учебните часове в училище. Повечето учители-участници бяха преподаватели по дисциплините биология и химия, но също така по английски език, история и георграфия, както и учители от начален курс.

В проведения на 14-ти юли 2017 г. семинар в гр. Варналектори бяха: д-р Владимир Горбунов, Председател на Сдружение „ЕкоФорум” – София и г-н Стоян Йотов –еколог и Председател на Сдружение „Природа назаем”. Участници бяха 33-ма души - учители, родители и представители на НПО от градовете Силистра, Бургас, Айтос и Варна.

Дигиталният курс за българските участници приключва на 11-ти август 2017 г., но лекциите и допълнителните материали – видео материали, викторини и допълнителни интернет връзки ще могат да бъдат ползвани от по-широка аудитория и след края на проекта.

 • 28/08/17
  ПОКАНА ДО МЕДИИТЕ - ПРЕСKОНФЕРЕНЦИЯ - 30.08.2017 г.

  Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола”, обединяващо11 организации от цялата страна и Фондация „Български център за джендър изследвания”, със съдействието на Българската телеграфна агенция организират на 30 август 2017 г. от 13,00 до 14,30 часа в сградата на БТА пресконференция на тема „НЕ на насилието срещу Жените и бездействието на институциите! ДА на незабавната ратификация на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба срещу насилието срещу жените и домашното насилие – Истанбулската конвенция!”

 • 28/08/17
  ПРИЗИВ ЗА ДЕЙСТВИЕ

  Изправяме се срещу БЕЗДЕЙСТВИЕТО и срещу НЕжеланието да се приемат необходимите законодателни промени за най-строго преследване и наказване на извършителите на насилие! Да се ратифицира незабавно Истанбулската конвенция- Конвенцията на Съвета на Европаза превенция и борба срещу насилието срещу жените и домашното насилие!

  НЕ на ОРЪЖИЯТА и на БЕЗКОНТРОЛНАТА им употреба!

 • 28/07/17
  Осем семинара, посветени на темите: изменения на климата, екологична справедливост и екологична миграция по проект SAME WORLD бяха проведени в градовете Бургас, Силистра, Кочериново и София

  През периода 8-15 юни 2017 г. екипът на Фондация „Български център за джендър изследвания” проведесерия от семинари в училища в рамките на проекта „SAME WORLD” в градовете Силистра, Бургас, София и Кочериново на тема измененията на климата, екологична справедливост и екологична миграция.