Смесен курс за обучение на учители и родители, посветен на темите климатични изменения, екологична справедливост и екологична миграция в рамките на проекта SAME WORLD

В рамките на международния проект SAME WORLD бе разработен смесен курс за обучение на учители и родители от България, Италия, Словакия, Словения, Унгария, Естония, Германия, Испания, Гърция и Португалия. Желание за участие от България заявиха повече от 35 учители от гр. Бургас, гр. Силистра, гр. Айтос, гр. Кочериново и други населени места.

28/07/17

Основните теми в обучението са:

Урок 1.1.Климатичните изменения: двойно предизвикателство

Урок 1.2. Екологична миграция и климатични изменения

Урок 1.3. Нашето наследство за бъдещето. Модели и практики за пресъздаване на нашия свят.

Урок 2 – Национален модул - Изменията на климата и отражението им в България; Изменията на климата и отражението им върху мъжете и жените, човешкото здраве, в частност жените и децата.

Смесеният курс е дигитален и е достъпен за ползване и след края на проекта от електронната платформа http://edu-kit.sameworld.eu/ - уроците са преведени на 11 европейски езика, сред които и е и български.

Проведени бяха 3 срещи – семинари (face to face meetings) с учители и родители – участници в електронното обучение в гр. Силистра на 8-ми юни 2017 г. в ПМГ „Св. Климент Охридски”, в гр. Бургас на 15 юни 2017 г. в РУО – Бургас и трета обща среща на учителите – участници в хотел „Аква”, гр. Варна на 14 юли 2017 г.

Проведените срещи в гр. Силистра и гр. Бургас имаха задачата да запознаят учителите с основната мисия на проекта, дейностите и продуктите, разработени в сътрудничество с различни експерти от повече от 10 държави. Основните въпроси, които бяха представени и дискутирани – значимостта на проблема изменение на климата, отражението му в глобален план и как би могъл да бъде представен в рамките на учебните часове в училище. Повечето учители-участници бяха преподаватели по дисциплините биология и химия, но също така по английски език, история и георграфия, както и учители от начален курс.

В проведения на 14-ти юли 2017 г. семинар в гр. Варналектори бяха: д-р Владимир Горбунов, Председател на Сдружение „ЕкоФорум” – София и г-н Стоян Йотов –еколог и Председател на Сдружение „Природа назаем”. Участници бяха 33-ма души - учители, родители и представители на НПО от градовете Силистра, Бургас, Айтос и Варна.

Дигиталният курс за българските участници приключва на 11-ти август 2017 г., но лекциите и допълнителните материали – видео материали, викторини и допълнителни интернет връзки ще могат да бъдат ползвани от по-широка аудитория и след края на проекта.

 • 10/08/18
  Размисли относно предишните военни престъпления и днешните престъпления срещу човечеството

  Всеобщата декларация за правата на човека повече се нарушава, отколкото се спазва

 • 08/08/18
  Brief overview of the results of the projects

  “Pilot action for tackling violence against women and girls with disabilities in Bulgaria through research, raising awareness and strategic litigation” and “Enhanced cooperation with key stakeholders - the institutions and CSOs for strengthening of measures and policies for effective protection and access to justice of women and girls with disabilities, victims of violence in Bulgaria” - 2015-2018 supported by OSI-Budapest The projects were implemented in cooperation with the Bulgarian Gender Research Foundation and the expert lawyer Aneta Genova

 • 31/07/18
  Стартира специализирана национална телефонна линия за подкрепа на хора преживели домашно насилие

  От 30 юли 2018г. „Алианс за защита от насилие основано на пола“ (АЗНОП) стартира работата на 24-часова специализирана национална телефонна линия в помощ на жертвите на домашно насилие. Услугата ще бъде денонощно достъпна и безплатна за обаждащите се. Номерът е 0800 11977. Линията гарантира достъпна ежедневна, 24-часова, психологическа помощ, подкрепа и застъпничество за хора, преживели домашно насилие, в условията на анонимност, конфиденциалност, изслушване и подкрепа, насочване към социално-психологически, правни и други услуги; това включва насочване и към други институции и организации в цялата страна за по-ефективна намеса в случай на актове на домашно насилие.