Родителското отчуждение

Във връзка със заседанието на Световната здравна асамблея – 20-28 май 2019 година в рамките на Световната здравна организация (СЗО) ние от Алианс за защита от насилие основано на пола и от Български център за джендър изследвания ще информираме обществеността за някои от взетите решения на асамблеята, които са от жизнено важно значение за хората по света.

29/05/19

На този етап бихме искали да съобщим, че няма данни и този път при ревизията на Международния класификатор на болестите ICD-11 да е добавена диагноза родителско отчуждение. Държим да уточним, че въпреки някои твърдения, че това е някаква алтернативна форма на признати диагнози в класификатора, това не отговаря на истината. Няма никакви данни това да е изрично така и разпространение на такава информация от заинтересовани лица смятаме за погрешно. Търси се усилено проблем там, където той не съществува. Подчертаваме, че това не е част от ясните стандарти на СЗО.

Също така съобщаваме, че в Доклада INSPIRE на същата тази Световна здравна организация, в който се говори за стратегиите за борбата срещу насилието срещу деца и различните форми на насилие срещу децаникъде не е посочено и споменато родителско отчуждение като такава форма.

https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/inspire/en/

Ние държим да се утвърждават ясно установени стандарти, без всякакви противоречия и двусмислия. И без разпространение на погрешна или изопачена информация.

 • 22/06/20
  Започна изпълнението на Проект “Да не оставим нито едно нуждаещо се лице без грижа”- Защита на правата на уязвими лица, пострадали от домашно насилие в София, Хасково, Свиленград и Велико Търново в условията на пандемия

  През юни 2020 г. Фондация „Български център за джендър изследвания” /БЦДИ/ - София и БЦДИ - клон Хасково започнаха изпълнението на Проект “Да не оставим нито едно нуждаещо се лице без грижа” - Защита на правата на уязвими лица, пострадали от домашно насилие в София, Хасково, Свиленград и Велико Търново в условията на пандемия, подкрепен финансово по Договор № 93-00-152/08.06.2020 г.за безвъзмездна финансова помощ от Министерство на правосъдието на Република България.Срокът за изпълнението на проекта е до началото на октомври 2020 г. Изпълнението на проекта ще осигури и подкрепи продължаване предоставянето на услугите за жертви на домашно насилие в София, Хасково, Свиленград и Велико Търново, които включват безплатни консултации за пострадалите лица с психолог и юрист (съгласно чл. 5, ал. 1, т. 6 от Закона за защита от домашното насилие - ЗЗДН), както и изпълнение на специализирана програма за извършители на насилие по чл. 5, ал. 1, т. 5 от З

 • 18/06/20
  Унгарският закон за НПО с чуждестранно финансиране нарушава основни права

  https://www.mediapool.bg/ungarskiyat-zakon-za-npo-s-chuzhdestranno-finansirane-narushava-osnovni-prava-news302253.html

 • 18/06/20
  Денят на Бащата: Връзката е важна!

  Здравата връзка между бащата и детето е много важна в изграждането на житейско доверие, приятелство и пълноценна семейна среда. Тази година 21 юни – Ден на бащата в цял свят, ще бъде отбелязан у нас със забавно онлайн предизвикателство “Връзката е важна”. Деца и бащи ще обединят усилия в скаутска задача! Националната кампания “Да бъдеш Баща” кани всички татковци и малки ентусиасти да направят сами някои от емблематичните скаутски възли, които носят посланията за силна връзка и добър пример – Водачески възел, Спасителен възел и Възел на приятелството.