Първи мандат на експерт от България в Комитета на ООН за премахване на дискриминацията по отношение на жените

Имаме удоволствието да съобщим, че от 1-ви януари 2019 година госпожа Геновева Тишева встъпи в мандата си като международен експерт в Комитета на ООН за премахване на дискриминацията по отношение на жените.

11/01/19

Комитетът е орган по Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените /Конвенцията CEDAW/, по която РБългария, наред с общо 189 държави по света, е поела ясни международни задължения за защита на жените. Българската държава ератифицирала тази Конвенция още през 1982 година. През 2006 година държавата ни е ратифицирала и Факултативния протокол към нея за подаване на комуникации от засегнати лица за неизпълнение на Конвенцията, както и за провеждане на раследвания при сериозни нарушения на същата.

Г-жа Тишева беше избрана на тази важна международна експертна позицияс подкрепата на българската държава и благодарение на последователната й дейносткато независим експерт юрист с близо 30-годишен опит в областта на правата на човека.За нас е чест, че тя беше избрана и поема този мандат в резултат и на работата в национален и международен план на организации като Фондация „Български център за джендър изследвания” и Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола”, които тя представлява.

Пожелаваме й успех в нейната дейност през първата година на мандата й, както и успех на Комитета CEDAWпрез 2019 година.

Във връзка с тази важна новина за защита на правата на човека в България и по света ние се ангажираме да разпространяваме редовно информация по темите за човешките права, за Конвенцията CEDAW, за работата на Комитета, за решенията по дела за нарушени права по Конвенцията, за международни документи и инициативи. По- специално институциите на национално и местно ниво, съдилищата, медиите ще бъдат информирани допълнително по тези въпроси и от нашите организации.

Г-жа Тишева ще представя своите коментари и гледна точка като международен експерт по правата на човека и чрез форумите на нашите организации.

 • 03/02/20
  Заповедите за незабавна защита от домашно насилие са скочили четирикратно през 2019 г.

  Четири пъти е скочил броят на издадените заповеди за незабавна защита от домашно насилие през 2019 г. в сравнение с 2018 г., сочат данни на МВР, предоставени по запитване на Български хелзинкски комитет. Заповедите за незабавна защита се издават от съда, разглеждащ делото за домашно насилие, за срока на съдебното производство, когато има данни, че здравето или животът на пострадалите са в пряка, непосредствена или последваща опасност.

 • 08/01/20
  Становище на Фондация „БЦДИ” – София относно убийството на генерал Солеймани

  Ние, като организация с ясни и последователни позиции срещу насилието, терористичните атаки и срещу войната, изразяваме силно безпокойство от извършеното от командването на САЩ убийство на иранския генерал Солеймани в Ирак.

 • 18/12/19
  Пилотно социологическо проучване на потребностите на хората с деменция и техните близки в България

  През 2019 г. Фондация „Състрадание Алцхаймер България” завърши работата по проект „Заедно уважаваме, популяризираме и действаме – включващо общество за всички възрасти и всички етапи на деменцията“, с подкрепата на Мрежата на европейските фондации (Инициатива на Европейските фондации в областта на деменцията). Проведено бе пилотно социологическо проучване, посветено на проблемите на лицата, живеещи с деменция и техните близки и резултатите от него са описани в настоящия доклад.

  Може да видите доклада в прикачения файл.