През месец март 2018 г. приключи изпълнението на проект HASP - „Посланици на добра воля срещу насилието в името на честта”

Проектът се реализира с подкрепата на програма Дафне на ЕС има за цел да допринесе за борбата срещу насилието, основано на запазване на семейната чест в пет държави от ЕС – Италия, Испания, Гърция, Обединено кралство и България. Водещ партньор е Университет „Сапиенца” (Рим, Италия), Фондация Рисорса Донна (Италия), в сътрудничество с останалите партньори по проекта Общински съвет на Валенсия - местна полиция – (Валенсия, Испания), „Фор Елементс” – Гърция, „Практикал солюшънс” – Обединено кралство, Кампания „Бяла панделка” – Великобритания, Фондация „Джендър проект в България”, Фондация „БЦДИ” (България).

23/05/18
 Дейностите и резултатите по проекта включват:
  • Изследване, описание и сравнителен анализ на положението във връзка с насилието, основано на запзване на семейната чест в държавите от проекта
  • Дигитална обучителна програма за социални работници и правоохранителни органи с цел повишаване на уменията за ранно разпознаване на и справяне с практиките, свързани с насилието, основано на запазване на семейната чест
  • Прилагане на мисии на терен за повишаване на чувствителността по проблема
  • Повишаване на обществената чувствителност чрез провеждане на кръгли маси, информационни дни и международна конференция в Софияпрез месец март 2018 г., както и международна мрежа „Посланици на добра воля срещу насилието в името на честта”.

За повече информация: (http://hasp-project.eu)