През месец март 2018 г. приключи изпълнението на проект HASP - „Посланици на добра воля срещу насилието в името на честта”

Проектът се реализира с подкрепата на програма Дафне на ЕС има за цел да допринесе за борбата срещу насилието, основано на запазване на семейната чест в пет държави от ЕС – Италия, Испания, Гърция, Обединено кралство и България. Водещ партньор е Университет „Сапиенца” (Рим, Италия), Фондация Рисорса Донна (Италия), в сътрудничество с останалите партньори по проекта Общински съвет на Валенсия - местна полиция – (Валенсия, Испания), „Фор Елементс” – Гърция, „Практикал солюшънс” – Обединено кралство, Кампания „Бяла панделка” – Великобритания, Фондация „Джендър проект в България”, Фондация „БЦДИ” (България).

23/05/18
 Дейностите и резултатите по проекта включват:
 • Изследване, описание и сравнителен анализ на положението във връзка с насилието, основано на запзване на семейната чест в държавите от проекта
 • Дигитална обучителна програма за социални работници и правоохранителни органи с цел повишаване на уменията за ранно разпознаване на и справяне с практиките, свързани с насилието, основано на запазване на семейната чест
 • Прилагане на мисии на терен за повишаване на чувствителността по проблема
 • Повишаване на обществената чувствителност чрез провеждане на кръгли маси, информационни дни и международна конференция в Софияпрез месец март 2018 г., както и международна мрежа „Посланици на добра воля срещу насилието в името на честта”.

За повече информация: (http://hasp-project.eu)

 • 10/08/18
  Размисли относно предишните военни престъпления и днешните престъпления срещу човечеството

  Всеобщата декларация за правата на човека повече се нарушава, отколкото се спазва

 • 08/08/18
  Brief overview of the results of the projects

  “Pilot action for tackling violence against women and girls with disabilities in Bulgaria through research, raising awareness and strategic litigation” and “Enhanced cooperation with key stakeholders - the institutions and CSOs for strengthening of measures and policies for effective protection and access to justice of women and girls with disabilities, victims of violence in Bulgaria” - 2015-2018 supported by OSI-Budapest The projects were implemented in cooperation with the Bulgarian Gender Research Foundation and the expert lawyer Aneta Genova

 • 31/07/18
  Стартира специализирана национална телефонна линия за подкрепа на хора преживели домашно насилие

  От 30 юли 2018г. „Алианс за защита от насилие основано на пола“ (АЗНОП) стартира работата на 24-часова специализирана национална телефонна линия в помощ на жертвите на домашно насилие. Услугата ще бъде денонощно достъпна и безплатна за обаждащите се. Номерът е 0800 11977. Линията гарантира достъпна ежедневна, 24-часова, психологическа помощ, подкрепа и застъпничество за хора, преживели домашно насилие, в условията на анонимност, конфиденциалност, изслушване и подкрепа, насочване към социално-психологически, правни и други услуги; това включва насочване и към други институции и организации в цялата страна за по-ефективна намеса в случай на актове на домашно насилие.