Президентът Радев се изказа за първи път за България като член на Съвета по правата на човека на ООН в Женева

Президентът Румен Радев е в Женева, за да участва в 41-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека. Защитата на човешките права не е постижима без траен мир и устойчиво развитие, посочи в изказването си българският държавен глава.

25/06/19

Повече от 7 десетилетия след учредяването на ООН, международното сътрудничество за зачитането на човешките права и свободи остава важна ценност и ключова цел, изтъкна в изказването си президентът Радев. Той е първият български президент, който говори от тази трибуна. Говори на английски - един от 6-те официални езици на ООН.

Румен Радев, президент на Република България: Защитата на човешките права не е постижима без траен мир и устойчиво развитие и обратно. С оглед на тази взаимовръзка, свързаността и сътрудничеството между органите и агенциите в системата на ООН трябва да бъдат допълнително засилени.

Президентът Радев посочи, че правата на детето са основен приоритет за страната ни, има и редица инициативи за приобщаващо образование на деца с увреждания.

България беше избрана за член на Съвета по правата на човека за периода 2019-2021 г. през октомври миналата година. Това е признание за последователната политика на страната ни в тази сфера и потвърждава, че България застава зад универсалните международни страдарти.

България винаги е вярвала, че единственият начин за решавани на международните проблеми е многостранния подход, защото всяко единично действие води до проблеми, отбеляза в разговора си с Върховния комисар по правата на човека Мишел Башле президентът Радев.

Източник: http://news.bnt.bg