ПОКАНА ДО МЕДИИТЕ - ПРЕСKОНФЕРЕНЦИЯ - 30.08.2017 г.

Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола”, обединяващо11 организации от цялата страна и Фондация „Български център за джендър изследвания”, със съдействието на Българската телеграфна агенция организират на 30 август 2017 г. от 13,00 до 14,30 часа в сградата на БТА пресконференция на тема „НЕ на насилието срещу Жените и бездействието на институциите! ДА на незабавната ратификация на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба срещу насилието срещу жените и домашното насилие – Истанбулската конвенция!”

28/08/17

Във връзка с поредния трагичен случай на предизвестено предумишлено убийство на жена от нейния съпруг в София на 18 август и по повод на други подобни убийства станали само през последната седмица и преди това, организациите от Алианса за защита от насилие основано на пола:

- ще анализират системни проблеми при прилагане на законодателството, които водят до подобни летални случаи на домашно насилие

- ще представят конкретни искания и стъпки за спешни законодателни промени за гарантиране на живота и сигурността на пострадалите от насилие и за предотвратяване на насилието

- ще представят предимствата на спешното ратифициране на Истанбулската конвенция

- ще обявят действия на национален протест на Алианса до предприемане от страна на държавата на исканите приоритетни промени.

В пресконференцията ще вземат участие:

- Анна НиколоваЗаместник-председател на Алианса и управител на Фондация „SOS – Семейства в риск”- Варна

- Геновева Тишева – Председател на Алианса и управител на Фондация „Български център за джендър изследвания”/БЦДИ/

- адв. Даниела Горбунова и адв. Албена Койчева, САК, БЦДИ

- други представители и членове на Алианса

Пресконференцията ще бъде с фасилитатор Владислав Симеонов - експерт „Връзки с обществеността” от Алианса и БЦДИ

За връзка с нас:

Сдружение Алианс за защита от насилие основано на пола

02/ 9635357, 0898667620- Геновева Тишева, Председател на Сдружение АЗНОП

052 609677, 0888436754 - Анна Николова, Заместник - председателна АЗНОП

e-mail:bulgarian_alliance@mail.bg , office@bgrf.org

 • 10/08/18
  Размисли относно предишните военни престъпления и днешните престъпления срещу човечеството

  Всеобщата декларация за правата на човека повече се нарушава, отколкото се спазва

 • 08/08/18
  Brief overview of the results of the projects

  “Pilot action for tackling violence against women and girls with disabilities in Bulgaria through research, raising awareness and strategic litigation” and “Enhanced cooperation with key stakeholders - the institutions and CSOs for strengthening of measures and policies for effective protection and access to justice of women and girls with disabilities, victims of violence in Bulgaria” - 2015-2018 supported by OSI-Budapest The projects were implemented in cooperation with the Bulgarian Gender Research Foundation and the expert lawyer Aneta Genova

 • 31/07/18
  Стартира специализирана национална телефонна линия за подкрепа на хора преживели домашно насилие

  От 30 юли 2018г. „Алианс за защита от насилие основано на пола“ (АЗНОП) стартира работата на 24-часова специализирана национална телефонна линия в помощ на жертвите на домашно насилие. Услугата ще бъде денонощно достъпна и безплатна за обаждащите се. Номерът е 0800 11977. Линията гарантира достъпна ежедневна, 24-часова, психологическа помощ, подкрепа и застъпничество за хора, преживели домашно насилие, в условията на анонимност, конфиденциалност, изслушване и подкрепа, насочване към социално-психологически, правни и други услуги; това включва насочване и към други институции и организации в цялата страна за по-ефективна намеса в случай на актове на домашно насилие.