Осем семинара, посветени на темите: изменения на климата, екологична справедливост и екологична миграция по проект SAME WORLD бяха проведени в градовете Бургас, Силистра, Кочериново и София

През периода 8-15 юни 2017 г. екипът на Фондация „Български център за джендър изследвания” проведесерия от семинари в училища в рамките на проекта „SAME WORLD” в градовете Силистра, Бургас, София и Кочериново на тема измененията на климата, екологична справедливост и екологична миграция.

28/07/17

Представени бяха училищни дейности от учебното помагало, съставено от 35 експерти от различни области от 12 държави – участнички в проекта, което обхваща теми, свързани с учебните дисциплини - екология, георграфия, история, биология, химия, но посветени на основните теми -измененията на климата, екологичната справедливост и екологичната миграция.

Учениците участваха в ролеви игри, упражнения, дискусии, изготвяне на презентации по теми като – пътя на какаото, златните мини, добива на кобалт в Конго и експлоатацията на детски труд, както и производството на мобилни апарати, природните бедствия и жертвите от тези бедствия. Учениците дискутираха въпросите, свързани с несправедливостта, в която живеят милиони хора по света, засегнати от измененията на климата, принудата пред много хора да напуснат родните си места, покосени от природни бедствия.

В обученията участваха повече от 90 ученика на възраст от12 до 16 години от училищата: СУ „Христо Ботев”- гр. Кочериново, СУ „Св.Св. Кирил и Методий” – гр. Бургас, Природоматематическа гимназия „Акад. Никола Обрешков”- гр. Бургас, ОУ „Отец Паисий” – гр. Силистра, Природоматематическа гимназия „Св. Климент Охридски” – гр. Силистра и Немско училище София (DAS-Schulen).

Съдействие и подкрепа за осъществяването на тези дейности получихме от партньорите РУО-Силистра и РУО-Бургас, както и както и учителите Даниела Миланова от СУ „Христо Ботев” - гр. Кочериново и Милена Георгиева – Немско училище – София.

 • 10/08/18
  Размисли относно предишните военни престъпления и днешните престъпления срещу човечеството

  Всеобщата декларация за правата на човека повече се нарушава, отколкото се спазва

 • 08/08/18
  Brief overview of the results of the projects

  “Pilot action for tackling violence against women and girls with disabilities in Bulgaria through research, raising awareness and strategic litigation” and “Enhanced cooperation with key stakeholders - the institutions and CSOs for strengthening of measures and policies for effective protection and access to justice of women and girls with disabilities, victims of violence in Bulgaria” - 2015-2018 supported by OSI-Budapest The projects were implemented in cooperation with the Bulgarian Gender Research Foundation and the expert lawyer Aneta Genova

 • 31/07/18
  Стартира специализирана национална телефонна линия за подкрепа на хора преживели домашно насилие

  От 30 юли 2018г. „Алианс за защита от насилие основано на пола“ (АЗНОП) стартира работата на 24-часова специализирана национална телефонна линия в помощ на жертвите на домашно насилие. Услугата ще бъде денонощно достъпна и безплатна за обаждащите се. Номерът е 0800 11977. Линията гарантира достъпна ежедневна, 24-часова, психологическа помощ, подкрепа и застъпничество за хора, преживели домашно насилие, в условията на анонимност, конфиденциалност, изслушване и подкрепа, насочване към социално-психологически, правни и други услуги; това включва насочване и към други институции и организации в цялата страна за по-ефективна намеса в случай на актове на домашно насилие.