Осем семинара, посветени на темите: изменения на климата, екологична справедливост и екологична миграция по проект SAME WORLD бяха проведени в градовете Бургас, Силистра, Кочериново и София

През периода 8-15 юни 2017 г. екипът на Фондация „Български център за джендър изследвания” проведесерия от семинари в училища в рамките на проекта „SAME WORLD” в градовете Силистра, Бургас, София и Кочериново на тема измененията на климата, екологична справедливост и екологична миграция.

28/07/17

Представени бяха училищни дейности от учебното помагало, съставено от 35 експерти от различни области от 12 държави – участнички в проекта, което обхваща теми, свързани с учебните дисциплини - екология, георграфия, история, биология, химия, но посветени на основните теми -измененията на климата, екологичната справедливост и екологичната миграция.

Учениците участваха в ролеви игри, упражнения, дискусии, изготвяне на презентации по теми като – пътя на какаото, златните мини, добива на кобалт в Конго и експлоатацията на детски труд, както и производството на мобилни апарати, природните бедствия и жертвите от тези бедствия. Учениците дискутираха въпросите, свързани с несправедливостта, в която живеят милиони хора по света, засегнати от измененията на климата, принудата пред много хора да напуснат родните си места, покосени от природни бедствия.

В обученията участваха повече от 90 ученика на възраст от12 до 16 години от училищата: СУ „Христо Ботев”- гр. Кочериново, СУ „Св.Св. Кирил и Методий” – гр. Бургас, Природоматематическа гимназия „Акад. Никола Обрешков”- гр. Бургас, ОУ „Отец Паисий” – гр. Силистра, Природоматематическа гимназия „Св. Климент Охридски” – гр. Силистра и Немско училище София (DAS-Schulen).

Съдействие и подкрепа за осъществяването на тези дейности получихме от партньорите РУО-Силистра и РУО-Бургас, както и както и учителите Даниела Миланова от СУ „Христо Ботев” - гр. Кочериново и Милена Георгиева – Немско училище – София.

 • 26/11/18
  България – 2018 година и с какво посрещаме тези 16 дни срещу насилието срещу жените

  С над 45 жени и техни деца убити от началото на 2017 година най-често от техни близки партньори. В някои от случаите убийците са били познати и на органите на полицията, както и са имали достъп до оръжие.

 • 26/11/18
  #Чуйте и нашия глас срещу насилието – #MeToo – България 2018

  Ние, организациите от Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола” се присъединяваме към международните дни срещу насилието срещу жени /25 ноември – 10 декември 2018/ и към международните гласове и движения, като #MeToo

 • 23/11/18
  БДФ награди победителите в конкурса „Най-голям корпоративен дарител“ 2018

  Вчера, 22 ноември 2018 година на изискана церемония на Български дарителски форумв Президентството в присъствието на представители на институции на най-високо ниво, на кметове, представители на бизнеса и на донорски и неправителствени организации бяха връчени наградите на Български дарителски форум за 2018 година за Най- голям корпоративен дарител.

  Изключителна чест и удоволствие за нас е, че сред тазгодишните награди е отличено и пъртньорството на Алианса за защита от насилие основано на пола сAVON – България като най-сполучливо партньорство в сектора и за нашата последователност в една изключително трудна година.

  Силвия Димитрова като координатор на специализираната денонощна телефонна линия за лица пострадали от домашно насилие, която е подкрепена от AVON,получи отличието за Алианса.

  Тази награда задължава още повече Алианса да работи в партньорство с други орга