На 12 март 2018 г. в Ню Йорк ще се проведе събитие под надслов „ЖЕНИТЕ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ” в рамките на 62-рата сесия на Комисията за статута на жените (CSW) към ООН

Събитието се провежда под патронажа на и в рамките на 62-рата сесия на Комисията за статута на жените (CSW) към ООН и във връзка с процеса на надграждане на Декларацията за равнопоставеността между мъжете и жените, подготвена от Естонското, Българското и Австрийското председателства на Съвета на ЕС.

08/03/18

Фондация „Български център за джендър изследвания” участва в събитието в рамките на 62-рата сесия наКомисията за статута на жените към ООН. Панелисти на събитието са:

г-н Индрек Саар, Министър на културата на Естония,

г-жа Зорница Русинова, Зам. Министър на труда и социалната политика, България

г-жа Инес Стилинг, Зам. Министър на Министерството на жените и равнопоставеността, Австрия

г-н Кристиян Веске, Европейски институт за равнопоставеност на половете,

г-жа Геновева Тишева, Директор на Фондация „Български център за джендър изследвания”

На събитието ще бъдат представени добри практики за оправомощаване на жените за заемане на работни места в сектора на ИКТ, включително на лидерски позиции като създатели на цифрова политика; и ще се осигури платформа за обсъждане как развитието на сектора на ИКТ може да допринесе за постигането на равенство между половете и овластяването на всички жени и момичета.

Дигиталният сектор се развива с безпрецедентна скорост и оказва влияние върху социално-икономическите системи и пазарите на труда. Създават се нови възможности за работа и се генерира търсене на нови умения и специфични квалификации на работната сила. Дигиталният трудов свят е силно разнообразен и динамичен, отбелязвайки бърз растеж, като в същото време претърпява големи промени по отношение на професионалните профили.
Дигитализирането променя света на труда, засягащ не само структурата на работните места, но и начина на работа, както и обществото като цяло. Въпреки това публичният и политическият дискурс едва ли се фокусира върху половата перспектива на цифровизацията. Поради това е важно да се хвърли светлина върху различните ефекти, които дигитализацията може да има върху жените/момичетата и мъжете/момчетата, кариерата им и икономическата им независимост.

Многобройни причини за това са ниската ангажираност на жените в дигиталния сектор, включително стереотипите по полов признак, разделението на половете в цифровите умения и образованието, доминирането на мъжетев организационната култура и пазара на труда в ИКТ сектора възпрепятстват баланса между професионалния и личния живот. В този контекст на нарастващото участие на жените в преобладаващо мъжкия сектор като дигиталната индустрияе показателно за социален напредък по отношение на равенството между половете и преодоляване на стереотипите, свързани с пола.

Пълната програма на събитието може да видите в прикачения файл.

 • 10/08/18
  Размисли относно предишните военни престъпления и днешните престъпления срещу човечеството

  Всеобщата декларация за правата на човека повече се нарушава, отколкото се спазва

 • 08/08/18
  Brief overview of the results of the projects

  “Pilot action for tackling violence against women and girls with disabilities in Bulgaria through research, raising awareness and strategic litigation” and “Enhanced cooperation with key stakeholders - the institutions and CSOs for strengthening of measures and policies for effective protection and access to justice of women and girls with disabilities, victims of violence in Bulgaria” - 2015-2018 supported by OSI-Budapest The projects were implemented in cooperation with the Bulgarian Gender Research Foundation and the expert lawyer Aneta Genova

 • 31/07/18
  Стартира специализирана национална телефонна линия за подкрепа на хора преживели домашно насилие

  От 30 юли 2018г. „Алианс за защита от насилие основано на пола“ (АЗНОП) стартира работата на 24-часова специализирана национална телефонна линия в помощ на жертвите на домашно насилие. Услугата ще бъде денонощно достъпна и безплатна за обаждащите се. Номерът е 0800 11977. Линията гарантира достъпна ежедневна, 24-часова, психологическа помощ, подкрепа и застъпничество за хора, преживели домашно насилие, в условията на анонимност, конфиденциалност, изслушване и подкрепа, насочване към социално-психологически, правни и други услуги; това включва насочване и към други институции и организации в цялата страна за по-ефективна намеса в случай на актове на домашно насилие.