На 12 март 2018 г. в Ню Йорк ще се проведе събитие под надслов „ЖЕНИТЕ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ” в рамките на 62-рата сесия на Комисията за статута на жените (CSW) към ООН

Събитието се провежда под патронажа на и в рамките на 62-рата сесия на Комисията за статута на жените (CSW) към ООН и във връзка с процеса на надграждане на Декларацията за равнопоставеността между мъжете и жените, подготвена от Естонското, Българското и Австрийското председателства на Съвета на ЕС.

08/03/18

Фондация „Български център за джендър изследвания” участва в събитието в рамките на 62-рата сесия наКомисията за статута на жените към ООН. Панелисти на събитието са:

г-н Индрек Саар, Министър на културата на Естония,

г-жа Зорница Русинова, Зам. Министър на труда и социалната политика, България

г-жа Инес Стилинг, Зам. Министър на Министерството на жените и равнопоставеността, Австрия

г-н Кристиян Веске, Европейски институт за равнопоставеност на половете,

г-жа Геновева Тишева, Директор на Фондация „Български център за джендър изследвания”

На събитието ще бъдат представени добри практики за оправомощаване на жените за заемане на работни места в сектора на ИКТ, включително на лидерски позиции като създатели на цифрова политика; и ще се осигури платформа за обсъждане как развитието на сектора на ИКТ може да допринесе за постигането на равенство между половете и овластяването на всички жени и момичета.

Дигиталният сектор се развива с безпрецедентна скорост и оказва влияние върху социално-икономическите системи и пазарите на труда. Създават се нови възможности за работа и се генерира търсене на нови умения и специфични квалификации на работната сила. Дигиталният трудов свят е силно разнообразен и динамичен, отбелязвайки бърз растеж, като в същото време претърпява големи промени по отношение на професионалните профили.
Дигитализирането променя света на труда, засягащ не само структурата на работните места, но и начина на работа, както и обществото като цяло. Въпреки това публичният и политическият дискурс едва ли се фокусира върху половата перспектива на цифровизацията. Поради това е важно да се хвърли светлина върху различните ефекти, които дигитализацията може да има върху жените/момичетата и мъжете/момчетата, кариерата им и икономическата им независимост.

Многобройни причини за това са ниската ангажираност на жените в дигиталния сектор, включително стереотипите по полов признак, разделението на половете в цифровите умения и образованието, доминирането на мъжетев организационната култура и пазара на труда в ИКТ сектора възпрепятстват баланса между професионалния и личния живот. В този контекст на нарастващото участие на жените в преобладаващо мъжкия сектор като дигиталната индустрияе показателно за социален напредък по отношение на равенството между половете и преодоляване на стереотипите, свързани с пола.

Пълната програма на събитието може да видите в прикачения файл.

 • 30/05/18
  Call for Applications for the Women’s Human Rights Training Institute (WHRTI), 2018-2019

  Deadline for applications: 13 July 2018

  Bulgarian Gender Research Foundation (BGRF),

  in cooperation with its main partners – the Advocates for Human Rights from Minnesota and Equality Now

  are pleased to announce this

  Call for Applications to participate in the training programme of the Seventh Round of the Women’s Human Rights Training Institute (WHRTI-7), 2018-2019.

 • 23/05/18
  През месец март 2018 г. приключи изпълнението на проект HASP - „Посланици на добра воля срещу насилието в името на честта”

  Проектът се реализира с подкрепата на програма Дафне на ЕС има за цел да допринесе за борбата срещу насилието, основано на запазване на семейната чест в пет държави от ЕС – Италия, Испания, Гърция, Обединено кралство и България. Водещ партньор е Университет „Сапиенца” (Рим, Италия), Фондация Рисорса Донна (Италия), в сътрудничество с останалите партньори по проекта Общински съвет на Валенсия - местна полиция – (Валенсия, Испания), „Фор Елементс” – Гърция, „Практикал солюшънс” – Обединено кралство, Кампания „Бяла панделка” – Великобритания, Фондация „Джендър проект в България”, Фондация „БЦДИ” (България).

 • 19/01/18
  Много се изговори за Конвенцията, нищо не се каза за жените и децата, жертви на насилие

  Близо 200 неправителствени организации, подкрепени от представители на академичните среди и граждани, се обединяват в подкрепа на ратификацията на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулска конвенция) с отворено писмо:

  Много се изговори за Конвенцията, нищо не се каза за жените и децата, жертви на насилие