Международна конференция „Екологична справедливост за един свят за всички” – Тарту, Естония

На 26 и 27-ми октомври 2016 г. в гр. Тарту, Естония се проведе международна конференция по проект SAME WORLD, финансиран от програмата Europe Aid (DCI-NSA-ED 2014/338-120) под надслов „Екологична справедливост за един свят за всички”. Водещ партньор е Центърът за информация и образование за развитие (CIES) от гр. Рим, Италия, а партньори са още 12 организации от Германия, Италия, Естония, Унгария, Словения, Словакия, Италия, България, Португалия, Испания и Гърция, асоциирани партньори по проекта са Университети от Литва, Румъния, Ирландия, Кения, Танзания, Мианмар, Мозамбик, Гърция, Литва, Белгия, Унгария, Македония, Великобритания. Партньор от България е Фондация „Български център за джендър изследвания”, а асоциирани партньори са РУО – Бургас и РУО – Силистра.

03/11/16

Основните акценти в конференцията бяха правните аспекти на екологичната миграция и липсата на достатъчно механизми в международното право, представени бяха случаи от Сомалия, Тувалу и Бангладеш, проблема за бежанците през погледа на политиците, околна среда, климатични промении предизвикателствата след Парижкото споразумение, прието през 2015 г. Участници в конференцията бяха над 80 представители на училища, неправителствени организации, университети, обществени институции, свързани с образованието в училище от 12 държави от Европа и Африка. В заключителната сесия на конференцията бе представено законодателството в областта на гражданското образование в България. Организирани бяха дискусионни групи с участници от различни държави, в които бяха разисквани проблеми като: как да бъдат мотивирани учителите, които преподават предмет, свързан с екология, промени на климата, екологична справедливост, какъв модел на преподаване може да бъде избран в различните държави.

Участниците в конференцията имаха възможност да посетят и да се запознаят с образователната програма на едно естонско училище в център Алатскиви, което е член на международната мрежа от училища на ЮНЕСКО.

В рамките на проекта бе разработено Учебно помагало, посветено на темите: Екологична справедливост, екологична миграция и климатични промени, което вече е преведено на 12 езика, включително и на български език (www.sameworld.eu). През януари 2017 г. ще стартира електронно обучение за учители от 11 държави.