Конкурс за учители и ученици по проект SAME WORLD – Европейски конкурс за добри практики в областта на образованието за екологично устойчиво развитие

Фондация „Български център за джендър изследвания” обявява Европейски конкурс за добри практики в областта на образованието за екологично устойчиво развитие (включващ темите изменения на климата, екологична миграция, екологична справедливост) като част от проект „Един свят за всички” (www.sameworld.eu).

07/04/17

Проектът се изпълнявав 10 европейски държави и е насочен към повишаване на информираността на учениците и учителите в областта на екологичната справедливост, изменението на климата и екологична миграция. Основната му цел е да насърчава критичното мислене, повишено разбиране, представяне на модели за устойчиви начини на живот и практики, както и насърчаване на активно гражданство. Резултатите от проекта ще бъдат разпространение не само в страните – Италия, Германия, Словения, Словакия, България, Португалия, Унгария, Испания, Естония и Гърция, където се осществяват дейностите по проекта, но също така и в Мозамбик, Мианмар, Танзания, Кения, Република Македония, Ирландия, Великобритания, Белгия и Литва.

Конкурсът има за цел идентифициране и определяне на добри образователни практики, насочени към темите околна среда и устойчиво развитие в рамките на формалните системи за образование в Европа.

Участници в конкурса могат да бъдат ученици и учители от горен курс от българските средни училища. Групата – победител в конкурса (учители и ученици, които участват в добрата практика) ще спечелят вълнуващо пътуване и ценен опит, като вземат участие в предстоящия международен обмен по проекта, който ще се проведе в Португалия през октомври 2017 г.

Очакваме вашите заявления за участие до 18-ти май 2017 г. Заявленията трябва да бъдат попълнени в посочената апликационна форма и изпратена на e-mail:sameworld_bg@mail.bg

Като прикачени файлове можете да откриете цялата информация за конкурса и формуляра за кандидатстване.

 • 28/08/17
  ПОКАНА ДО МЕДИИТЕ - ПРЕСKОНФЕРЕНЦИЯ - 30.08.2017 г.

  Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола”, обединяващо11 организации от цялата страна и Фондация „Български център за джендър изследвания”, със съдействието на Българската телеграфна агенция организират на 30 август 2017 г. от 13,00 до 14,30 часа в сградата на БТА пресконференция на тема „НЕ на насилието срещу Жените и бездействието на институциите! ДА на незабавната ратификация на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба срещу насилието срещу жените и домашното насилие – Истанбулската конвенция!”

 • 28/08/17
  ПРИЗИВ ЗА ДЕЙСТВИЕ

  Изправяме се срещу БЕЗДЕЙСТВИЕТО и срещу НЕжеланието да се приемат необходимите законодателни промени за най-строго преследване и наказване на извършителите на насилие! Да се ратифицира незабавно Истанбулската конвенция- Конвенцията на Съвета на Европаза превенция и борба срещу насилието срещу жените и домашното насилие!

  НЕ на ОРЪЖИЯТА и на БЕЗКОНТРОЛНАТА им употреба!

 • 28/07/17
  Осем семинара, посветени на темите: изменения на климата, екологична справедливост и екологична миграция по проект SAME WORLD бяха проведени в градовете Бургас, Силистра, Кочериново и София

  През периода 8-15 юни 2017 г. екипът на Фондация „Български център за джендър изследвания” проведесерия от семинари в училища в рамките на проекта „SAME WORLD” в градовете Силистра, Бургас, София и Кочериново на тема измененията на климата, екологична справедливост и екологична миграция.