Започва общественото обсъждане на промените в Закона за защита от домашното насилие

От днес, 13.01.2021 г. започва общественото обсъждане на проекта на Закона за допълнение и изменение на Закона за защита от домашното насилие, публикуван от Министерство на правосъдието.

13/01/21

По инициатива на Алианса за защита от насилие, основано на пола (АЗНОП) и неговите членове бе сформирана работна група към Министерство на правосъдието, в рамките на която бе обсъден и приет настоящия законопроект. В дейността на работната група взеха участие представители на Алианса, на други неправителствени организации, експерти от множество държавни органи, както и Омбудсмана на РБългария.

Законопроектът предвижда въвеждането на нови мерки за защита от домашно насилие, регламентиране на услугите за пострадалите, създаването на специален орган за борба с домашното насилие и други гаранции за ефикасна превенция и защита, вклюючително изменения в Наказателния кодекс.

Промените в закона са крайно необходими на фона на увеличаващия се брой случаи на домашно насилие, включително такива, завършващи с убийство, както и като отговор на множеството препоръки на международни органи, отправяни към България по този повод.

АЗНОП подкрепя законопроекта, като очакваме Народното събрание да покаже необходимата воля за приемането му.

Линк към прессъобщението на МП: https://www.justice.government.bg/home/index/69785763-0225-4b9a-bfcb-644de3c241ee

За повече информация:

АЗНОП, тел.: 02 963 53 57

Геновева Тишева, председател на АЗНОП, тел.: 0898 667 620

Адв. Елена Кръстева, АЗНОП, тел.: 0898 673 933

 • 31/03/21
  Проект „Компенсация на жертвите на престъпления, основани на пола” - VICO

  Европейският проект VICO се изпълнява от чешката организация proFEM, унгарската организация PATENT и Фондация БЦДИ в рамките на две години. Партньорите по проекта обединяват усилия за принос към пълно упражняване на правата за защита от насилие, основано на пола, и най-вече правото на компенсация.

 • 22/03/21
  Велина Тодорова: Всеки нов закон трябва да получава оценка за отражението му върху децата и семействата

  Велина Тодорова

  Велина Тодорова

  Доц. д-р Велина Тодорова е зам.-председател на Комитета за правата на детето на ООН, доцент по Гражданско и семейно право в Юридическия факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Тя е експерт с повече от 25 години опит в сферата на правата на детето - детски труд, домашно насилие, права на деца с увреждания, младежко правосъдие и др. Интервюто с нея е по повод кампанията на Националната мрежа за децата "Парламентарна група за децата".

 • 22/03/21
  За разплод: Жените според предизборните програми

  /Светла Енчева

  Жените съставляват повече от половината население на България – 51,5%. Как политическите субекти, които имат шансове да влязат в следващия парламент, си представят мястото им в обществото? Какви са техните позиции (и имат ли изобщо такива) по теми като адекватното представяне на жените в политиката, равноправието на работното място, недопускането на дискриминация по полов признак, превенцията на насилието, основано на пола, правото на аборт? Какво място отреждат те на жената в семейството?