Заключителен семинар по проект "Има много начини да се справиш с насилието"

На 25-ти април 2017 г. в град София бе проведено заключително събитие по проект „Има много начини да се справиш с насилието”, финансиран от НФМ 2009-2014, Мярка 5 „Кампании за повишаване на информираността и чувствителността”, Програма BG 12 „Домашно насилие и насилие основано на полов признак“. Проектът се изпълнява от Сдружение „Алианс за защита от насилие, основано на пола, съвместно с Областен ромски съюз (Бургас).

23/06/17

В рамките на проекта в периода септември 2015 – април 2017 г. бяха проведени семинари в 10 български града, няколко обществени дебата и хепънинги, както и театрални представления, посветени на темата на проекта. Проектът включваше още изследване, информационна и медийна кампания.По проекта, танцова формация „Петлите” (гр. Бургас) подготвиха специялно представление свързано с насилието. Представлението се игра пред публика в гр. София, гр. Бургас и гр. Брезник. Благодарение на дейностите по проекта и вазимодействието с партньорските организации бяха изготвени препоръки, насочени към представители на законодателната и изпълнителната власт с цел подобряване на законодателството и ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулска конвенция).

Представени бяха резултатите от проекта, както и от надграждането на проекта – откриването на Информационен център за превенция и защита от домашно насилие и насилие основано на пола в град Айтос, провеждане на информационна кампания сред ромското население, както и бъдещо взаимодействие и изграждане на обща Платформа за действие за защита от домашно насилие и насилие основано на пола.

Участие в заключителното мероприятие по проекта взеха 39 души, представители на Фондация „Областен ромски съюз”, Алианса за защита от насилие основано на пола (Женско Сдружение „Екатерина Каравелова” – гр. Силистра, Асоциация „Деметра” – гр. Бургас, Фондация „П.У.Л.С” – гр. Перник, Фондация „Х&Д Джендър Перспективи”, Хасково и Димитровград, Център „Динамика” – гр. Русе, Фондация „Български център за джендър изследвания”, център „Отворена врата”, Плевен), представители на Министерство на правосъдието, Държавна агенция за

закрила на детето, Агенция за социално подпомагане, Синдикат на българските учители, Институт за изследване на населението и човека, БАН, Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (към МОН), Фондация „Анимус”, Фондация „Джендър проект - България”, Фондация Лале и др.

Филм за проекта "Има много начини да се справиш с насилието"

 • 06/12/17
  Avon България дари 50 000 лв. за стартиране на телефонна линия в помощ на жертвите на домашно насилие

  Avon дари събраните средства в кампанията „Говори открито срещу домашното насилие“ на своя партньор в България - „Алианс за защита от насилие, основано на пола“

 • 28/08/17
  ПОКАНА ДО МЕДИИТЕ - ПРЕСKОНФЕРЕНЦИЯ - 30.08.2017 г.

  Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола”, обединяващо11 организации от цялата страна и Фондация „Български център за джендър изследвания”, със съдействието на Българската телеграфна агенция организират на 30 август 2017 г. от 13,00 до 14,30 часа в сградата на БТА пресконференция на тема „НЕ на насилието срещу Жените и бездействието на институциите! ДА на незабавната ратификация на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба срещу насилието срещу жените и домашното насилие – Истанбулската конвенция!”

 • 28/08/17
  ПРИЗИВ ЗА ДЕЙСТВИЕ

  Изправяме се срещу БЕЗДЕЙСТВИЕТО и срещу НЕжеланието да се приемат необходимите законодателни промени за най-строго преследване и наказване на извършителите на насилие! Да се ратифицира незабавно Истанбулската конвенция- Конвенцията на Съвета на Европаза превенция и борба срещу насилието срещу жените и домашното насилие!

  НЕ на ОРЪЖИЯТА и на БЕЗКОНТРОЛНАТА им употреба!