Евродепутатът Мария Габриел се срещна в Брюксел с представителя на България в лятното училище „Агора“

За втора поредна година в Брюксел се проведе лятно училище „Агора“, организирано от Европейското женско лоби. Целта бе заздравяване на връзките между младите хора, които работят по въпроса за равенството между половете и повишаване броя на възможностите за развитие на жените в различни сфери на дейност. Участниците бяха млади жени на възраст между 18- 30 години от цяла Европа.

16/09/16

България беше представена от Ася Панджарова, представляваща Сдружение „Център Динамика”- неправителствена организация в Русе, която е член на Алианса за защита от насилие, основано на пола и работи активно в сферата на човешките права, правата на жените и интеграцията, като в същото време осигурява специална грижа на жени, жертви на домашно насилие.

В програмата на училището беше заложена среща с членове на Европейския парламент. В дискусията си с Ася Панджарова, зам.-председателят на Групата на ЕНП в Европарламента Мария Габриел сподели за работата си по въпроса за правата на жените и равенството между половете, по-специално инициативите по проблема с насилието над жените. Според нея ключов фактор за постигане на по-добри резултати в изпълнение на целите за равнопоставеност е създаването на еднакви възможности за всеки, без оглед на пол, раса и социална принадлежност.

Източник: ИЦ на М. Габриел - Русе

 • 28/08/17
  ПОКАНА ДО МЕДИИТЕ - ПРЕСKОНФЕРЕНЦИЯ - 30.08.2017 г.

  Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола”, обединяващо11 организации от цялата страна и Фондация „Български център за джендър изследвания”, със съдействието на Българската телеграфна агенция организират на 30 август 2017 г. от 13,00 до 14,30 часа в сградата на БТА пресконференция на тема „НЕ на насилието срещу Жените и бездействието на институциите! ДА на незабавната ратификация на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба срещу насилието срещу жените и домашното насилие – Истанбулската конвенция!”

 • 28/08/17
  ПРИЗИВ ЗА ДЕЙСТВИЕ

  Изправяме се срещу БЕЗДЕЙСТВИЕТО и срещу НЕжеланието да се приемат необходимите законодателни промени за най-строго преследване и наказване на извършителите на насилие! Да се ратифицира незабавно Истанбулската конвенция- Конвенцията на Съвета на Европаза превенция и борба срещу насилието срещу жените и домашното насилие!

  НЕ на ОРЪЖИЯТА и на БЕЗКОНТРОЛНАТА им употреба!

 • 28/07/17
  Осем семинара, посветени на темите: изменения на климата, екологична справедливост и екологична миграция по проект SAME WORLD бяха проведени в градовете Бургас, Силистра, Кочериново и София

  През периода 8-15 юни 2017 г. екипът на Фондация „Български център за джендър изследвания” проведесерия от семинари в училища в рамките на проекта „SAME WORLD” в градовете Силистра, Бургас, София и Кочериново на тема измененията на климата, екологична справедливост и екологична миграция.